Stempelavtrykk – OPPSAL

Vinnende bud: kr 28

På skotøykort.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

På skotøykort.
Frimerkeauksjon #178-106

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

OPPSAL (Ref#: 9418 , Kilde: KulturNav)

OPPSAL underpostkontor II, i Oslo herred og fylke, under Adm.avd., 1. postdistrikt, ble opprettet fra 1.7.1964 i stedet for det tidligere Oppsal brevhus. Sirk. 23, 11.7.1964.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble underpostkontoret II fra 1.2.1974 gitt status av postkontor B.

Ved ny omorganisering av Oslo postdistrikt ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Oslo Nord postregion (Etterstad 0--6). Sirk. 1, 10.1.1989.

(0619 Oslo)
Poststyrere/postmestere:
Poståpner Alexander Lawein Erichsen trolig midlertidig fra 1.7.1964, tilsatt fra 1.4.1966 (f.1920).
Postmester Rolf Nikolaisen 1.2.1974 (f.1912).
Postkass.II Gunnvald Torsnes 1.9.1974 (f.1923).
Kons. Margareth Alida Johnsen 21.8.1990 (f.1959).
Postmester (vikar) Evy Eriksen fra 1.1.1993.
Postmester ( vikar) Evy Anita Eriksen 1.5.1994.
Postmester Anne-Kristin Skorstad 1.9.1996.
Postmester Roger Solheim

---------

OPPSAL (Ref#: 9419 , Kilde: KulturNav)

OPPSAL brevhus - se OPSAL STASJON brevhus

---------

OPSAL STASJON (Ref#: 9426 , Kilde: KulturNav)

OPSAL STASJON brevhus, ved Østensjøbanens daværende endetasjon, i Akers herred, Oslo og Akershus fylke, under Oslo postkontor., ble opprettet den 1.7.1931.

Navnet ble fra 12.12.1933 endret til OPPSAL v/Sirk. 43, 12.12.1933.

Ble fra 1.11.1962 lagt under Adm.avd., 1. postdistrikt. Sirk. 47, 15.11.1962.

Brevhuset OPPSAL ble lagt ned fra 1.7.1964 og samtidig omgjort til underpostkontor II.

Brevhuset nyttet først 4-rings kassasjonsstempel nr 916 og fikk "Kronet posthorn"-stempel i mai 1935.

Brevhusstyrere:
Frk. Ranveig Bue 1.7.1931.
Sverre Bue 1.10.1946 (f.1910).

---------