Stempelavtrykk – LEIRFJORDEN

Vinnende bud: kr 20

Uvanlig stempel. Grad 6.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Uvanlig stempel. Grad 6.
Frimerkeauksjon #194-13

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LEIRFJORDEN (Ref#: 6985 , Kilde: KulturNav)

LEIRFJORDEN - se LERFJORDEN

---------

LERFJORDEN (Ref#: 7063 , Kilde: KulturNav)

LERFJORDEN poståpneri (enkelte steder benevnt Leerfjorden), på dampskipsanløpsstedet Liland, i Alstadhaug prestegjeld, Søndre Helgeland fogderi, under Namsos postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.4.1870 ved dampskipet "Helgeland"s anløp.
Sørnæs poståpneri ble samtidig lagt ned. Sirk. 3, 18.2.1870.

Poståpneriet ble fra 1.7.1910 lagt under Sandnessjøen postkontor. Sirk. 31, 29.6.1910.

Navnet ble fra 1.7.1915 endret til LEIRFJORDEN. Sirk. 29, 29.6.1915.

Fra 1.10.1921 endret til LEIRFJORD. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 8890 LEIRFJORD tildelt postnr 8891.

Datostempel blei følge "Norske Filatelistika" tilsendt først i 1874 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(8890)
Poståpnere/styrere:
A. J. Liland 1.4.1970.
Handelsm. Hjeronimus Movik 1.1.1881.
Lærer Jens Olsen 1.1.1885.
Jørgen Jensen 21.2.1891 (død 11.4.1906).
Handelsm. Conrad Bergh kst. 30.4.1906, fast 20.6.1906.
Torolf Mørk 1.7.1910 (f. 1888).
Nils Julius Mørk 1.4.1947 (f. 1913).
Frank-Åge Pedersen 1.10.1980 (f. 1952).
Posteksp. Lill Myrvang vikar fra 1.9.1986 (f. 1962).
Posteksp. Linda Myrvang 1.1.1988 (f. 1963).
Poststyrer Ann Mari Reinfjell 1.3.2000.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1870 1875 1879 1884 1898 1902 1912 1913 1914 1917
Spd. 8 16
Kr 80 120 200 350 400 450 500 600

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------