NK T87 – RØRVIK

Vinnende bud: kr 14

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #193-160

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

RØRVIK (Ref#: 10331 , Kilde: KulturNav)

RØRVIK - se RØRVIG (i Strandebarm)

---------

RØRVIG (Ref#: 10330 , Kilde: KulturNav)

RØRVIG poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Strandebarm prestegjeld (senere Strandebarm og Varaldsø herred), i Søndhordland fogderi, under Bergen postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.8.1882. Sirk.12, 22.7.1882.

Navnet er fra poststedsfortegnelsen 1889 skrevet RØRVIK.

Ble fra 1.10.1891 endret til RØRVIK I SØNDHORDLAND. Sirk.22, 4.9.1891.

Fra poststedsfortegnelsen 1894 er navnet skrevet RØIRVIK I SØNDHORDLAND.

Fra 1.4.1907 endret til RØIRVIK I HARDANGER. Sirk.17, 26.3.1907.

Fra 1.10.1921 til RØYRVIK I HARDANGER. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.2.1958 lagt under Norheimsund postkontor. Sirk. 31, 19.11.1957.

Poståpneriet 5622 RØYRVIK I HARDANGER, under Norheimsund postkontor , ble lagt ned fra 1.10.1972. Ny postadresse: 5620 TØRVIKBYGD. Sirk. 37, 17.10.1972.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt først i 1888.

(5622)
Poståpnere:
Lærer Mikal Larsen Herrestvedt 1.8.1882 (f. 1847).
Magnus Mikkelsen Herrestvedt kst. 15.4.1921, fast 15.3.1923 (f. 1900).

Årlig poståpnerlønn var:

1882 1892 1902 1909 1912 1917
Kr 32 70 100 150 200 300

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

RØRVIK (Ref#: 10332 , Kilde: KulturNav)

RØRVIK - se Nytt NÆRØ

---------

NÆRØ (Ref#: 9113 , Kilde: KulturNav)

Nytt NÆRØ poståpneri, på anløpsstedet Rørvig, i Nærø prestegjeld, Namdalen fogderi, under Namsos postdistrikt, ble opprettet fra 1.9.1866 i forbindelse med at Nordland postkontor ble nedlagt og administrasjonen ble overført under Namsos postkontor. Ifølge en eldre poståpnerprotokoll kom NÆRØ poståpneri i virksomhet den 22.8.1866. Sirk. 16, 28.8.1866.

Navnet ble fra 1.10.1891 endret til RØRVIK I NAMDALEN, og lå i Vikten herred. Sirk. 22, 4.9.1891.

Fra 15.7.1917 ble poståpneriet omgjort til POSTKONOR. Sirk. 22, 4.9.1891.

Navnet ble august 1917 endret til RØRVIK. Sirk. 37, 13.8.1917.

Datostempel av 1-rings type med tekst "NÆRØ I NAMDAL" og stenskrift bokstaver ble levert poststedet i 1866.

(7900)
Poståpnere/postmestere/postsjefer:
Gårdbr. C. M. Ansjøen 1.10.1868.
Handelsm. og ds.eksp. Paul Edvard Anzjøn 1.1.1881 (f. 1861).
A. M. Jacobsen midlertidig som feltpoståpner fra 9.6.1914. Ble fra 15.7.1917 tilsatt som postmester.
Posteksp. Eivind Risø midlertidig fra 1.11.1917.
Posteksp. Carl Olsen (Falcke) 1.2.1918.
Posteksp. Johan Gunther Langness, midlertidig fra 1.9.1921.
Posteksp. Axel Ludvig Elden, midlertidig fra 26.9.1921.
Posteksp. Hans Strengehagen 1.5.1922, tiltrådt 1.8.1922 med Axel L. Elden som midlertidig styrer.
Posteksp. Einar Kristofersen 1.6.1938, tiltrådt 1.7.1938 med Hans Strengehagen som midlertidig styrer.
Res.posteksp. Trond Glad under ledighet fra 28.7.1946.
Postfullm.II Ola Eliassen Grønning 1.11.1946, tiltrådt 1.1.1947 med res.posteksp. Trond Glad som midlertidig styrer.
Postfullm.II Mikael Haug 1.10.1951 (f. 1901).
Postkass. Arne Woll 1.8.1957 (f. 1903).
Avdsjef III Trond Birger Glad 1.10.1965 (f. 1923).
Postmester Gunnar Wikstrand 1.5.1993.
Postmester Alf Sørnmo 1.4.1997.

Den årlige lønnen var i:

1866 1868 1879 1886 1897 1903 1914 1916
Spd. 50 60
Kr 480 620 800 1000 1100 1500

---------

RÖRVIK (Ref#: 15714 , Kilde: KulturNav)

RÖRVIK - Se RØRVIG

---------