NK T87 – EIKEFJORD

Vinnende bud: kr 20

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #187-109

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

EIKEFJORD (Ref#: 2083 , Kilde: KulturNav)

EIKEFJORD poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Svanø annex til Kinn prestegjeld, i Sønd- og Nordfjord fogderi, under Bergen postktr., ble underholdt fra 1.7.1881. Sirk. 10, 30.4.1881.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Florø postkr. Sirk. 32, 23.6.1909.

Fra 15.1.1928 igjen under Bergen postktr. Sirk. 53, 22.12.1927.

Fra 1.10.1929 tilbakeført under Florø postktr. Sirk. 39, 20.9.1929.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 6940 EIKEFJORD tildelt postnr 6941.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble ifølge "Norske filatelistika" først levert i 1887.

(6940)
Poståpnere/styrere:
Landh. Samson Hopen 1.7.1881 (f.1818).
Gårdbr. og ds.eksp. Salomon Hopen 25.2.1905.
Gårdbr. og ds.eksp. A. Agledal 27.5.1908 (f.1859).
Fru Anni Havn kst. 15.10.1929 (f.1900). Egen vikar gr. sykdom i 1 år fra 1.4.1946 og fra 12.1.1953, videre under perm. fra 1954.
Oline Havn Endestad midlt. 1.4.1957, kst. 1.10.1957, fast 1.4.1959 (f.1929).
Reidun Kvalheim Langedal vikar 1.9.1988.

De første kjente årlige poståpnerlønninger:

1881 1894 1907 1912 1913 1914 1917
Kr 32 60 150 200 250 300 500

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------