NK T83 – GJEMNES

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #183-25

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

GJEMNES (Ref#: 3421 , Kilde: KulturNav)

GJEMNES - se GIMNÆS

---------

GIMNÆS (Ref#: 3398 , Kilde: KulturNav)

GIMNÆS poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Øvre herred, Nordmør fogderi, under Christiansund N. postkontor, ble underholdt fra 15.8.1884. Sirk. 13, 11.8.1884.

Fra poststedsfortegnelsen 1898 er navnet skrevet GIMNES, og fra 1894 endret til GJEMNES.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

GJEMNES fikk postnr 6484 fra 18.3.1968. Fra 1.6.1980 fikk GJEMNES nytt postnr 6633. Sirk. 18, 19.5.1980.

Postkontoret 6633 GJEMNES i Nordmøre postområde ble lagt ned fra 1.5.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 8, 29.3.1996.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble levert poståpneriet ved opprettelsen.

(6484 / 6633)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Ole Olsen Gimnæs d.y. 15.8.1884 (f. 1840), med Trygve M. Gimnes som vikar.
Henrik Rytter 1.8.1921.
Ds.eksp. og gårdbr. John Chr. Bruseth 8.7.1922 (f. 1879).
Fridthjof Bruseth midlt. 12.5.1945, fast 1.2.1948 (f. 1915).
Poststyrervikar Oddveig Stokke 1.4.1983 (f. 1928).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1884 1889 1898 1908 1913 1917
Kr 30 100 140 150 200 300

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------