NK T75 – KRISTIANSAND

Vinnende bud: kr 12

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #175-52

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KRISTIANSAND (Ref#: 15340 , Kilde: KulturNav)

KRISTIANSAND - Se CHRISTIANSSAND

---------

CHRISTIANSSAND (Ref#: 1606 , Kilde: KulturNav)

CHRISTIANSSAND (Sørlandets første kjøpstad fra 1641)
Det finnes ikke sikre kilder om opprettelse av poststedet. Antakelig var det en slags postordning fra ca 1650, og et postkontor fra ca 1651.

Postkontoret har hatt følgende kjente beliggenheter:
Rådhusgate nr 3 etter bybrannen i 1734 til 1742.
Gyldenløvesgate 11 fra 1757 til 1762.
Dronningensgate 9 fra 1763 til 1790.
Gravane fra 1792 til 1839.
Østre Strandgate 11 fra 1839 til 1864.
Østre Strandgate 7 fra 1864 til 1868.
Gyldenløvesgate 7 fra 1868 til 1880.
Kongensgate 26 fra 1880 til 1892 (strøk med i bybrannen).
Vestre Strandgate 35, midlt. etter brannen til høsten 1893.
Markensgate 19 fra 1.10.1893 til 1938, og er fortsatt der etter nyinnredning og ombygging.

Bypost ble opprettet i Christianssand før 1886. Fra portotabellen 1889 er navnet skrevet Kristiansand.

Alt arkiv brant opp under bybrannen i 1892.

Egen pakkepostavdeling ble opprettet fra 1.11.1914. Sirk. 55, 26.10.1914.

Egen anv.avd. ble opprettet 1.3.1919. Sirk. 12, 6.3.1919.

Tildelt datostempel av 1-rings type med antikva bokstaver i 1848. Nyttet senere også 3-rings kassasjonsstempel nr 43 (ca 1855/56).

En del større postmottakere fikk eget postnummer 4604 og 4605 KRISTIANSAND S fra 1.3.1996. Fra samme dato gikk gate- og veiadresser i KRISTIANSAND S tildelt postnr 4610--4639.

(4600)
Postmestere/sjefer:
By og rådhusskriver Gert Schilingwäter ordnet med posten fra ca 1650.
Ulrich Fredrik Lauritzen Undall 16 ? til 1710 (f. 1670, død 1710).
Tolder og kancelieråd Michael Riis 1710--1738 (forulykket i 1739).
Tolder Morten Knudsen 1738--1742 (død 1782).
Christopher Mølmarch hadde vært medhjelper i over 20 år, kst. 1742 (f. 1697).
Kjøpm. Nils Rasch Egede 2.10.1744--15.9.1745.
Christopher Mølmarch fra 16.9.1745--1753.
Sorenskriverflm. Christen Tobiesen kst. 1753--1754 (f. 1720, død 1755).
Gabriel Sigvard Acheleye 1754--1757 (f. ca 1704, død 1763).
David Faye 11.3.1757-- 1762 (f. 1724, død 1762).
Eschild Clemensen Toldorph fra 23.2.1762--1780 (var i de siste årene permittert grunnet sykdom (død 1788).
Adv. Christian Carstensen (midlertidig under Toldorphs sykdom de 5 siste år), fast 20.12.1780--1790.
Postexpresse Andreas (Anders) Heyerdahl 31.12.1789 (tiltrådt 1.10.1790). Antakelig bestyrt av sønnen Christian 1822--15.11.1832 (på eget ansvar) (f. 1757, død 1832).
Christian Heyerdahl fra 12.9.1833--12.3.1862 (f. 1801, død 1862).
Løytnant Fridtjof Alfred Henriksen midlt. 12.3.--6.11.1862.
Kgl. fullm. i Justisdept. Simon Fabricius 7.11.1862--1864 (f. 1804, død 23.11.1864)
Postfullm. Peder Tobias Olsen under ledighet i 6 mndr 1864/65 (f. 1833).
Postmester Fredrik Dürendahl 18.3.1865--1.1.1879 (f. 1813, død 1888).
Postfullm. Salve Gulbrandsen kst. 1.1.--9.3.1879 (f. 1834).
Byråsjef Nicolai Gustav Conradin Dunker 11.3.1879--1892 (død 5.1.1892).
Postfullm. Karl Alfred Jensen kst. 5.1.1892--18.8.1892 (f. 1857).
Postmester Peter Valeur 27.6.1892 (tiltrådt 19.8.)--15.11.1917 (f. 1847). Under opphold på Stortinget 1906--1909 med posteksp. Olaf Eriksen som midlertidig kst. (f. 1870).
Postfullm. Harald Soleim under ledighet 15.11.1917--15.5.1918 (f. 1872).
Postmester Ludvig Larsen 1.1.1918, tiltrådt 16.5.1918 (f. 1863) med Harald Soleim som midlertidig styrer.
Postfullm. Christian Westad Sørensen kst. under ledighet fra 1.12.1933 (f. 1867, død 1937).
Postfullm. I Knut Ivar Haarseth Weydahl 1.7.1934, tiltrådt 1.10.1934 (f. 1873).
Weydahl sluttet 15.6.1943, men fortsatte under ledighet 15.6.--31.8.1943.
Postmester Lars Haave kst. 1.9.1943.
Postfullm. Albert Andersen kst. 10.6.1945--1.3.1946 (f. 1886).
Postmester Arne Aase 1.10.1956 (f. 1894, død 1961).
Konsulent II Andreas Emil Gramsvei 1.5.1962--1.4.1978 (f. 1910).
Kontorsjef Leif Gundersen 1.4.1978 (f. 1924).
Postsjef Olav Sevland (vikar) fra 1.7.1991 (f. 1942).
Postsjef Olav Sevland 1.10.1991 (f. 1942).

Årlig poståpnerlønn:

1719 1840 ? 1862 1879 1890
Rdl 130
Spd +20 400 1000
Kr 9900 11200

---------