NK T71 – SKJERJEHAMN

Vinnende bud: kr 10

Nedlagt 1981

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1981
Frimerkeauksjon #192-205

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SKJERJEHAMN (Ref#: 11123 , Kilde: KulturNav)

SKJERJEHAMN poståpneri - se SKJERJEHAVN poståpneri

---------

SKJERGEHAVN (Ref#: 11121 , Kilde: KulturNav)

SKJERGEHAVN poståpneri, i Eivindvig prestegjeld, Sogn fogderi, under Bergen postkontor, ble igjen opprettet fra 1.1.1866 under D/S "Vikingen"s fart under vårsildefisket . Sirk. 28, 23.12.1865.

Ble bestemt inntil videre å underholdes hele året. Sirk. 7, 26.3.1867.

I poststedsfortegnelsen 1891 er navnet endret til SKJERJEHAVN.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Lærdal postkontor. Sirk. 32, 23.6.1909.

Fra 1.10.1921 ble navnet endret til SKJERJEHAMN. Sirk. 5, 23.9.1921.

Fra 15.1.1928 ble poståpneriet igjen lagt under Bergen postkontor. Sirk. 53, 22.12.1927.

Fra 1.10.1929 tilbakeført under Lærdal postkontor. Sirk. 39, 20.9.1929.

Fra 1.7.1953 igjen under Bergen postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Fra 1.10.1971 lagt under Førde postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

5979 SKJERJEHAMN postkontor C, i Førde postområde, ble lagt ned fra 1.8.1981. Ny postadresse: 5966 EIVINDVIK. Sirk. 27, 30.7.1981.

Poståpneriet ble fra først av tildelt 3-rings kassasjonsstempel nr 377 og fikk seinere tildelt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(5979)
Poståpnere/styrere:
Antakelig var det landhandler Ross som var den første poståpner, fra 1.1.1866.
Landh. W. Schrøder 1.1.1866 (?) (?) (?)
Handelsm. og ds.eksp. Johs. Steine 16.10.1918 (f. 1877, død 12.4.1945). Gunhild Steine, midleertidig fra 12.4.1945.
Ds.eksp. Ingolv Froland, midlertidig fra 1.11.1945, fast 16.2.1946 (f. 1909).
Fru Froland, midlertidig fra 1.1.1955.
Olav Anneland (?) (?) (?)
Telefonstyrer Frantz Bernhard Hesvik, 3 mnd. prøvetjeneste fra 1.1.1956, kst. 1.4.1956, fast 1.6.1957 (f. 1914).

Den årlige poståpnerlønnen fra 1858 bestemt årlig av Departementet. Fra 1867 ble lønnen bestemt til årlig 16 Spd., deretter:

1869 1877 1879 1889 1904 1910 1912 1914 1917
Spd. 24
Kr 140 200 350 450 500 550 600 650

Fra 1.7.1917 ble gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------