NK T61 – LUNDAMO

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:42
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-209

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LUNDAMO (Ref#: 7374 , Kilde: KulturNav)

LUNDAMO - se LUNDEMO

---------

LUNDEMO (Ref#: 7393 , Kilde: KulturNav)

LUNDEMO poståpneri, på jernbanestasjonen, i Horg annex til Støren prestegjeld, Guldal fogderi, under Trondhjem postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.5.1878. Sirk. 13, 26.4.1878.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til LUNDAMO. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret LUNDAMO nytt postnr 7232. Samtidig fikk postboksadressatene under postkontoret 7232 LUNDAMO tildelt postnr 7231.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tilsendt i 1879.

(7094 / 7232)
Poståpnere/styrere:
Stasj.mester O. Klemetsmo 1.5.1878.
Stasj.mester Ole Olsen Ler 7.9.1887 (f. 1835).
Stasj.mester M. Moe 1.11.1900.
Stasj.betj. H. Gylland kst. i 1906.
Stasj.mester A. Horrig 18.7.1906 (f. 1851).
Stasj.mester Henr. Aasen 1.11.1918 (f. 1863).
Gårdbr. og arbeider Holvor Lundemo 15.10.1920, fast 1.11.1920.
Overtatt av Norges Statsbaner fra 1.10.1926.
Poståpner Erling Kuvåssæter 1.4.1972.
Postmester Gunnar Helge Aune 1.11.1974 (f.1938).
Poststyrer Kjell Oddvar Rosmo 1.2.1982 (f. 1950).

Årlig poståpnerlønn var i 1878 kr 100,-, i 1883 kr 150,-, i 1896 kr 200,-, i 1902 kr 300,-, i 1907 kr 400,-, i 1913 kr 450,-, i 1914 kr 500,- og fra 1917 kr 650,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------