NK T60 – LEIRA PÅ NORDMØRE

Vinnende bud: kr 210

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #994-148

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LEIRA PÅ NORDMØRE (Ref#: 15353 , Kilde: KulturNav)

LEIRA PÅ NORDMØRE - Se SØR-TUSTEREN

---------

SØR-TUSTEREN (Ref#: 12711 , Kilde: KulturNav)

SØR-TUSTEREN poståpneri, på gården Linvaagen, ved dampskipsanløpsstedet Fikkan, i Tusteren herred, Nordmøre fogderi, under Christiansund N. postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.10.1888. Sirk. 23, 13.10.1880.

Navnet ble fra 1.1.1903 endret til LEIREN I NORDMØR. Sirk. 36, 23.9.1902.

Fra 1.10.1921 endret til LEIRA I NORDMØR. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.4.1935 endret til bare LEIRA. Sirk. 3, 28.1.1935.

I den mellomliggende tid er navnet igjen endret, nå til LEIRA PÅ NORDMØRE.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 6592 LEIRA PÅ NORDMØRE endrer navn og postnr fra 1.3.1999 til 6590 TUSTNA. Sirk. 5, 18.2.1999.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt vedopprettelsen.

(6592 / 6590)
Poståpnere:
Jonar M. Halse 1.10.1888.
Fru Fredrikke Halse 2.11.1898. Under tjenestefri i tiden 8.10.1901--30.4.1902 med handelsbetj. Martin Halskog som vikar.
Gårdbr. Thore Pedersen Leiren 1.1.1903 (f. 1855).
Ds.eksp. og handelsm. Ole Grønseth kst. 1.1.129 (f. 1896).
Poståpner Toralf Guldsten 1.10.1967 (f. 1919).
Postkass. Tore Nordgård 1.4.1984 (f. 1957).
Bjørg Jorun Langholm 1.6.1985.

Årlig poståpnerlønn var i 1888 kr 64,-, i 1901 kr 80,-, i 1913 kr 150,- og fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------