NK T52 – VÅLER I ØSTFOLD

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #178-08

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VÅLER I ØSTFOLD (Ref#: 14501 , Kilde: KulturNav)

VÅLER I ØSTFOLD - se VAALER I SMAALENENE

---------

VAALER I SMAALENENE (Ref#: 13667 , Kilde: KulturNav)

VAALER I SMAALENENE poståpneri, i Vaaler prestegjeld, i Rakkestad, Heggen og Frøland fogderier, under Moss postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 8.10.1856, med virksomhet fra 1.8.1857 og med ukentlig postgang fram/tilbake mellom Moss og Rødenæs prestegjeld i Rakkestad, Heggen og Frøland fogderier. Sirk. 7, 29.7.1857.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet VÅLER I SMÅLENENE.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til VÅLER I ØSTFOLD. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ifølge "Norske Filatelistika" nyttet poståpneriet først 3-rings kassasjonsstempel nr 367 (ca 1855/56) og fikk datostempel først tilsendt den 5.3.1859 av 1-rings type medstenskrift bokstaver.

VÅLER I ØSTFOLD fikk postnr 1520 fra 18.3.1968. Dette ble endret fra 1.5.1992 til postnr 1592. Sirk. 11, 7.4.1992.

(1520 / 1592)
Poståpnere/styrere:
Gjestgiver Hans Folkestad 1.8.1857.
Gårdbr. Anton Andersen 1.7.1864. (På gården Østre Berg.)
Christian Ellingsen Fledsberg 1.1.1869.
Nils Lauritz Erlandsen Fledsberg 1.1.1873.
Thora Erlandsen 12.11.1895.
Landh. Marius Syverød 1.9.1904 (f. 1876).
Handelsbetj. Hjalmar Syverød 1.12.1931 (f. 1900).
Leif Marius Syverød 1.2.1969 (f. 1939).
Poststyrer Leif Marius Syverød 1.5.1998.

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1857 16 Spd., i 1875 24 Spd., i 1888 kr 160,-, i 1896 kr 240,-, i 1905 kr 350,-, i 1910 kr 450,-, i 1913 kr 500,-, i 1914 kr 550,- og fra 1917 kr 650,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------