NK T43 – STAVERN

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-120

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

STAVERN (Ref#: 11816 , Kilde: KulturNav)

STAVERN - se FREDERIKSVÆRN

---------

FREDERIKSVÆRN (Ref#: 3064 , Kilde: KulturNav)

FREDERIKSVÆRN. Det er ukjent når dette ble poststed, men ifølge posthistorien var det først et feltpostkontor som ble lagt ned i begynnelsen av 1810.

FREDERIKSVÆRN postekspedisjon ble opprettet ved Kgl.res. 10.1.1849 med virksomhet fra 1.4.1849 og med postgang mellom Frederiksværn og Laurvig. Sirk. 6, 27.3.1849.

Postekspeditørstillingen var fra 1876--1894 forenet med lensmannsbestillingen på stedet. Sirk. 9, 30.4.1894.

Ifølge "Norske poststeder" 1885 ble skrivemåten på stedsnavnet endret til FREDRIKSVÆRN.

Postekspedisjonen ble fra 17.5.1890 omgjort til POSTKONTOR.

Navnet ble fra 1.10.1921 skrevet FREDRIKSVERN. Sirk. 53, 23.9.1921.

V. Kgl.res. 16.8.1929 ble navnet fra 1.1.1930 endret til STAVERN. Sirk. 41, 2.2.1929.

Postkontoret (A) ble 1.11.1975 gitt status av postkontor B, og lagt under Tønsberg postområde. Sirk. 43, 24.11.1975.

Ved omorganoisering av postnummersystsmet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadresser i Stavern postnr 3290, 3292--3294.

Postekspedisjonen fikk i 1848 tildelt datostempel av 1-rings type med antikva bokstaver, og ca 1855/6 også 3-rings kassasjonsstempel nr 77.

(3290)
Styrere/postmestere:
Lars Johannesen Helgestad var den første posteksp. i Frederiksværn.
Han hadde tidligere i flere år ordnet med posten, da postmester i Larvik inntil 1849 var forpliktet til å holde en fullmektig ved stedet.
I 1854/55 var han også kst.postmester under ledighet i Larvik (f. 1790).
Lensm. Anton Nordstrøm midlertidig kst. fra slutten av 1873.
Lensm. Ole Johansen kst. 1.7.1876 (f. 1847).
Anton Elstad midlertidig kst. fra 8.7.1880.
Johan Peter Berg midlertidig fra 1.1.1881.
Skolelærer Navelaker midlertidig kst. fra 1.8.1881.
Lensm. Terje Iver Terjesen Knudsen 1.11.1881 (f. 1846).
Lensm. Ludvig Teters kst. 1.11.1886 (f. 1846).
Posteksp. I Ole Mikkelsen Skulstad 1.5.1912 (f. 1856). Under tjenestefri fra 1.4.1923--1.1.1924 m. posteksp. Hermann Kollert som midlertidig styrer.
Herman Kollert kst. 1.4.1924.
Posteksp. Ingvald Klinkenberg 1.3.1925 (f. 1874). Tiltrådt 1.7.1925 med postass. Sverre Evensen som midlertidig styrer (f. 1901).
Postfullm. II Karl Fredrik Hansen 1.5.1944 (f. 1892), tiltrådt 1.6.1944 med res.posteksp. Arne Walle som midlertidig styrer (f. 1922).
Posteksp. Gerhard Martin Berg 1.1.1946 (f. 1895).
Avd.sjef III Gunnar Næss Thomassen 1.8.1965 (f. 1924, død 23.6.1967).
Postkass. II Arne Torgeir Gustavson 1.2.1968 (f. 1924).
Postmester Arvid Mathias Lindal 1.8.1972 (f. 1927).
Postsjef Elias Grønning 1.5.1976 (f. 1919).
Førstepostkass. Aud Tordis Waaden 1.9.1982 (f. 1940).
Postsjef Stein Lorents Ingebrigtsen 1.8.1987 (f. 1944).

Årlig ekspeditørlønn var:

1849 1866 1876 1883
Spd. 70 150 180 216
Kr 1264

---------