NK T43 – LOMNESSJØEN

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #178-194

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LOMNESSJØEN (Ref#: 7331 , Kilde: KulturNav)

LOMNESSJØEN - se YTRE RENDALEN

---------

YTRE RENDALEN (Ref#: 14600 , Kilde: KulturNav)

YTRE RENDALEN poståpneri, på Rusten, i Rendalen prestegjeld, Nordre Østerdalen fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 4.6.1866, med virksomhet fra 1.7.1866. Sirk. 13, 13.7.1866.

Poståpneriet ble fra 1.1.1886 lagt under Hamar postkontor. Sirk. 29, 10.12.1885.

Navnet ble fra 1.1.1916 endret til LOMNESSJØEN. Sirk. 59, 28.12.1915.

Fra 1.10.1918 ble poståpneriet lagt under Elverum postkontor. Sirk. 47, 26.9.1918.

Fra 1.8.1960 lagt under Rena postkontor. Sirk. 18, 30.6.1960.

Fra 1.3.1970 igjen lagt under Elverum postkontor. Sirk. 6, 23.2.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 2483 LOMNESSJØEN ble fra 1.3.1997 endret til postnr 2485 RENDALEN. Kilde: Posten salg og distribusjon.

Datostempel av 1-rings vanlig type med stenskrift bokstaver ble tilsendt i 1867.

(2483 / 2485)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Lars Pedersen 1.7.1866. (På gården Otnæs.)
Skolelærer Ingebrigt Solum notert i 1875.
Gårdbr. Hans Svendsen Balstad 1.10.1876 (f. 1840). Under tjenestefri i et år fra 1.4.1881 med L. Hagen som midlertidig styrer. -- Likeledes i et år fra 1.10.1887, og i 6 mndr fra 1.10.1891, med datteren Olivia Balstad som midlertidig kst.
Magnhild Balstad Aas kst. 11.4.1918 (f. 1892).
Ola Guttormsen Aas midlertidig fra 16.2.1956, kst. 1.9.1956, fast 1.1.1958 (f. 1920).
Førstepostfullm. Trygve Mokkelbost 1.12.1982 (f. 1951).
Postkass. Oddveig Solvår Graven 1.10.1987 (f. 1950).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1866 1870 1875 1883 1889 1897 1901 1909 1913 1914 1917
Spd. 16 32 40
Kr 200 280 400 480 600 700 800 900

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------