NK T42 – VINES

Vinnende bud: kr 221

Nedlagt 1974

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1974
Frimerkeauksjon #183-44

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VINES (Ref#: 14278 , Kilde: KulturNav)

VINES - se VINÆS

---------

VINÆS (Ref#: 14316 , Kilde: KulturNav)

VINÆS poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Kinservig annex til Ullensvang prestegjeld, Hardanger og Voss fogderier, under Bergen postkontor, ble underholdt fra 1.1.1881. Sirk. 26, 9.12.1880, og Sirk. 3, 2.2.1881.

Navnet er fra postfortegnelsen 1889 skrevet VINES.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Odda postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor. Sirk. 41, 31.10.1973.

Underpostkontoret 5796 VINES ble lagt ned fra 1.4.1974. Ny postadresse: 5797 UTNE. Sirk. 8, 26.3.1974.

Ifølge "Norske Filatelistika" ble datostempel tilsendt først i 1887 av 2-rings vanlig type.

(5796)
Poståpnere/styrere:
Skipsreder og ds.eksp. Guttorm Guttormsen Alsager 1.1.1881.
Johan Alsaker 1.10.1911 (f. 1878).
Telefonstyrer Johan Alsaker jr. 1.1.1927.
Telefonstyrer Sara Alvsaker 1.8.1932 (f. 1890).
Telefonstyrer Jacob Olai Alvsåker midlertidig fra 14.6.1955, kst. 1.9.1955 (f. 1903).

Årlig poståpnerlønn var i 1882 kr 48,-, i 1898 kr 180,-, i 1905 kr 250,-, i 1909 kr 300,-, i 1914 kr 350,- og fra 1917 kr 400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------