NK T27 – PALMAFOSSEN

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #183-47

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

PALMAFOSSEN (Ref#: 9570 , Kilde: KulturNav)

PALMAFOSSEN poståpneri - se under PALMEFOSSEN poståpneri

---------

PALMEFOSSEN (Ref#: 9571 , Kilde: KulturNav)

PALMEFOSSEN poståpneri, i Voss herred, Søndre Bergenshus amt, under Voss postkontor, i postruten Voss--Granvin, ble underholdt fra 1.4.1915 i stedet for det tidligere brevhus. Sirk. 13, 26.3.1915.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til PALMAFOSSEN. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.4.1927 lagt under Bergen postkontor. Sirk.12, 26.3.1927.

Fra 1.7.1953 igjen lagt under Voss postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk., 35, 10.12.1976.

Postkontoret 5720 PALMAFOSSEN, under Voss postkontor, ble lagt ned fra 1.6.1966. Ny postadresse: 5700 VOSS. Kilde: Nedlagte postkontorer og postkontoret som har endret navn i tiden 1900--1981.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(5720)
Poståpnere/styrere:
Baker Kr. Drøgsvold 1.4.1915 (f. 1869).
Handelsm. Nils K. Draugsvoll 1.6.1926 (f. 1903, død 31.8.1956). Under sykdom fra 28.6.1955 styrt av Anna K. Draugsvoll.
Anna Draugsvoll under ledighet fra 31.8.1956.
Ingebjørg Draugsvoll under ledighet fra 1.2.1956, kst. 1.6.1957, fast 1.8.1958 (f. 1913).
Brynhild Aslaug Kvåle 1.4.1982 (f. 1954).
Førstepostfullm. Audhild Aldal 1.8.1988 (f. 1944).

Årlig poståpnerlønn var for 1915 kr 100,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

PALMEFOSSEN (Ref#: 9572 , Kilde: KulturNav)

PALMEFOSSEN brevhus, i Voss herred, under Voss postkontor, ble opprettet den 1.10.1903.

Brevhuset PALMEFOSSEN ble lagt ned fra 1.4.1915 og samtidig omgjort til poståpneri.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 602.

Brevhusstyrere:
Gjertrud Ringheim 1.10.1903.
Handelm. K. Selliseth 27.1.1905.

---------