NK T25 – VÅGÅMO

Vinnende bud: kr 24

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #183-81

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VÅGÅMO (Ref#: 14491 , Kilde: KulturNav)

VÅGÅMO - se VAAGE

---------

VAAGE (Ref#: 13647 , Kilde: KulturNav)

VAAGE poståpneri, i Vaage prestegjeld, Nordre Gudbrandsdal fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 19.4.1851, med virksomhet fra 15.9.1851 og med en ukentlig bipostrute mellom Sell poståpneri og Vaage hovedsogn og Lom prestegjeld. Sirk. 29, 25.8.1851.

Poståpneriet ble fra 1.7.1887 lagt under Lillehammer posteksp. Sirk. 15, 23.6.1887.

Navnet ble fra 1.7.1917 endret til VAAGAAMO. Sirk. 26, 22.6.1917.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet VÅGÅMO.

Fra 1.9.1954 ble poståpneriet lagt under Otta postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.11.1974 status av postkontor B, Sirk. 41, 8.11.1974.

Postkontoret 2680 VÅGÅMO endret fra 1.7.1996 navnet til 2680 VÅGÅ. (Retting 1 til N.P. 1996.)

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 2680 VÅGÅ tildelt postnr 2684.

Poståpneriet nyttet fra ca. 1855 3-rings kassasjonsstempel nr 326 og fikk tilsendt datostempel 20.1.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(2680)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Skolelærer Hans Hougen 15.9.1851.
Skolelærer Einar Monsen Moe 1.6.1860. (På Moen.)
Mari Ulsalen kst. 30.3.1892.
Urmaker Anders Lundh 15.8.1892 (f. 1851).
Frk. Anna Lundh 1.4.1921.
Andreas Molbech Andersen Lundh 1.10.1927 (f. 1890).
Leif Kåre Høgevold, midlertidig fra 1.1.1953, kst. 1.4.1957, fast 1.8.1958 (f. 1916).
Poststyrer Kåre Våge 1.1.1984 (f. 1944).
Poststyrer Kari Steihaug 1.2.1989 (f. 1951).

De første årlige poståpnerlønninger:

1851 1860 1872 1885 1898 1905 1912 1913 1914 1917
Spd. 8 24 50
Kr 280 600 800 850 1000 1100 1200

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------