NK T25 – TORSKEN

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #193-82

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

TORSKEN (Ref#: 13079 , Kilde: KulturNav)

TORSKEN - se THORSKEN

---------

THORSKEN (Ref#: 12897 , Kilde: KulturNav)

THORSKEN poståpneri, i Bergs prestegjeld, Senjen og Tromsø fogderier, under Tromsø postkontor, ble underholdt fra ca 1867/68 inntil videre på dampskipsanløpsstedet for D/S "Tromsø". Sirk. 25, 29.11.1867.

Poståpneriet fikk helårlig virksomhet ved Kgl.res. 8.6.1872.

Navnet ble fra poststedsfortegnelsen 1886 skrevet TORSKEN.

Poståpneriet ble fra 1.1.1961 lagt under Harstad postkontor. Sirk. 29, 12.10.1960.

Fra 1.1.1966 lagt under Finnsnes postkontor. Sirk. 1, 5.1.1966.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 9381 TORSKEN, under Finnsnes postkontor, ble lagt ned fra 1.7.1996. Ingen endring i posstadressen etter nedleggelsen. Sirk. 26.6.1996.

Ifølge "Norske Filatelistika" nyttet poståpneriet først 1-rings datostempel med antikva bokstaver (levering er ukjent). I 1885 ble det levert datostempel av 2-rings vanlig type med åpen stjerne.

(9381)
Poståpnere/styrere:
Lensmann Andreassen notert i 1867.
Handelsm. Adolph Gotaas notert i 1884. (På gården Haugen.)
Lensm. Ole Hveding 1.7.1888 (f. 1853).
Ludvig Grander 1.10.1922.
Ds.eksp. Peder C. Hansen 16.7.1932 (f. 1880).
Ds.eksp. Karl A. Hansen 7.7.1950 (f. 1918).
Mona Mikalsen 1.5.1987.
June Heidi Rasmussen vikar fra 1.7.1988.
Poststyrer (deltid) Ulla Synnøve Ottesen fra 1.4.1994.

Poståpneren har trolig vært ulønnet av Pv. til 1872, da årlig lønn ble satt til 8 Spd., fra 1880 kr 48,-, fra 1889 kr 90,-, fra 1894 kr 120,-, fra 1908 kr 200,-, fra 1912 kr 300,- fra 1913 kr 350,- og fra 1914 kr 400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------