NK T25 – NORD-TORPA

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:18
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-114

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NORD-TORPA (Ref#: 8792 , Kilde: KulturNav)

NORD-TORPA - se NORDTHORPEN

---------

NORDTHORPEN (Ref#: 8790 , Kilde: KulturNav)

NORDTHORPEN poståpneri, i Thorpen annex til Nordre Land prestegjeld, Hadeland og Land fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 30.12.1882 og 19.5.1883, med virksomhet fra 1.7.1883. Sirk. 14, 21.6.1883.

Poståpneriet ble fra 1.7.1886 lagt under Hønefoss posteksp. Sirk. 14, 25.6.1886.

Navnet ble fra poststedsfortegnelsen 1886 skrevet NORDTORPEN.

Fra 20.12.1900 ble poståpneriet igjen lagt under Kristiania postkontor, grunnet ny postjernbaneforbindelse Grefsen -- Røikenvik. Sirk. 47, 8.12.1900.

Navnet ble fra 1.10.1921 skrevet NORDTORPA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Endret til NORD-TORPA fra 1.1.1935. Sirk. 39, 19.12.1934.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Gjøvik postkontor. Sirk. 17, 20.7.1953.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Om levering av det første datostempel finnes ikke noteringer.

Datostempel med tekst "Nordtorpen" av 2-rings vanlig type ble tilsendt i 1883.

(2880)
Poståpnere/styrere:
Johan K. Odde 1.7.1883.
Landh. Andreas Svendsen Frøslid 1.7.1885 (f. 1856).
Enke Kristiane Frøslid 3.10.1905.
Sigurd Frøslid 18.3.1908 (f. 1887).
Gårdbr. Birger Snilsberg 16.8.1930 (f. 1886).
Helga Opsahl midleridig fra 1.7.1951, fast 1.7.1952 (f. 1902).
Astri Finstuen kst. 1.6.1978 (f. 1933).
Postkass. Mary Nyborg 1.9.1986 (f. 1955).
Postkass. Terje Strand 1.3.1988 (f. 1961).

Årlig poståpnerlønn var i 1883 kr 60,-, i 1885 kr 100,-, i 1887 kr 140,-, i 1898 kr 280,-, i 1902 kr 350,-, i 1912 kr 450,-, i 1913 kr 550,-, i 1914 kr 600,- og fra 1917 kr 700,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------