NK T25 – GJØVIK

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:16
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-107

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

GJØVIK (Ref#: 3497 , Kilde: KulturNav)

GJØVIK - se VARDAL

---------

VARDAL (Ref#: 13839 , Kilde: KulturNav)

VARDAL poståpneri, i Vardal herred, Toten fogderi, under Gjøvig posteksp., ble opprettet ved Kgl.res. 22.12.1884, med virksomhet fra 1.7.1885 med 3 ganger ukentlig bipostrute til/fra Gjøvig postekspedisjon. Sirk. 15, 27.6.1885.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

2810 VARDAL postkontoret C, i Gjøvik postområde, ble lagt ned fra 1.10.1991. Ny postadresse: VARDAL, 2812 BYBRUA. Sirk. 29, 11.9.1991.

Ifølge "Norske Filatelistika" ble datostempel tilsendt først i 1887 av 2-rings vanlig type.

(2810)
Poståpnere/styrere:
Landh. og meieribest. Andreas Larsen 1.7.1885.
Enke Elise Larsen 23.10.1886.
Gårdbr. Christian Johannesen Haga 1.1.1887.
Landh. Nils Chr. Hofslien 1.9.1898 (f. 1873).
Landh. Tharald Smukkestad 1.4.1927 (f. 1892).
Gunnar Smukkestad midlertidig fra ca 1945, fast 1.12.1946 (f. 1920).
Hans Larsen Vårhus midlertidig fra 2.11.1947, fast 1.2.1948 (f. 1918).
Anne Pedersen midlertidig fra 1.8.1954.
Lars Hermann Holø midlertidig fra 1.11.1954, kst. 1.2.1955 (f. 1917).
Sverre Ulekleiv midlertidig fra 1.12.1955, kst. 1.6.1956 (f. 1923).
Olav Kåre Tevdal midlertidig fra 1.5.1960, kst. 1.9.1960 (f. 1926).
Odd Almås kst. 1.12.1962 (f. 1926).
Gulbrand Stenrud kst. 1.10.1967 (f. 1923).
Postkass. Petra Sigstad 1.12.1980 (f. 1958).
Posteksp.D Berit Skjølaas vikar fra 1.8.1982 (f. 1960).
Kontorasp. Mari Anne Brenner vikar fra 1.6.1986 (f. 1952).
Postkass.D Berit Skjølaas igjen fra 1.9.1986 (f. 1960).

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1885 kr 50,-, i 1895 kr 100,-, i 1906 kr 200,-, i 1910 kr 250,-, i 1914 kr 300,- og fra 1917 kr 450,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

NB: Se også VARDAL PRESTEGAARD poståpneri, senere GJØVIG/GJØVIK.

---------