NK T25 – ÅRDAL I RYFYLKE

Vinnende bud: kr 62

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #190-133

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ÅRDAL I RYFYLKE (Ref#: 15044 , Kilde: KulturNav)

ÅRDAL I RYFYLKE - se AARDAL I RYFYLKE

---------

AARDAL I RYFYLKE (Ref#: 94 , Kilde: KulturNav)

AARDAL I RYFYLKE poståpneri, i Aardal annex til Hjelmeland prestegjeld, Ryfylke fogderi, under Stavanger postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 14.1.1865, med virksomhet fra 1.3.1865. Sirk. 2, 25.2.1865.
Samtidig ble det opprettet en ukentlig bipost til/fra Hjelmeland poståpneri.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet ÅRDAL I RYFYLKE.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 4137 ÅRDAL I RYFYLKE ble lagt ned fra 1.11.1998 og samtidig erstattet av en postfilial med samme navn og postnr. Kilde: Posten salg og distribusjon.

Ifølge "Norske Filatelistika" ble datostempel tilsendt først i 1888 av 2-rings vanlig type.

(4137)
Poståpnere/styrere
Lensm. Johan Skaar 1.3.1865.
Gårdbr. Niels Mæle 1.1.1867.
Landh. Søren Christopher Schmidt notert i 1873 (f. 1853).
Sigurd B. Schmidt 15.3.1923.
Tora Marie Sedberg (Sandanger) 1.11.1941 (f. 1914).
Posteksp. Astrid Høyning 1.2.1982 (f. 1963).
Førstepostfullm. Sigrid Marie Bakken vikar fra 9.12.1985 (f. 1960).
Landpostbud Einar Nessa vikar fra 1.11.1988, fast 1.6.1989 (f. 1936).

Årlig poståpnerlønn var i 1865 8 Spd., i 1878 kr 64,-, i 1897 kr 200,-, i 1906 kr
250,-, i 1910 kr 350,- og fra 1917 kr 450,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------