NK T23 – TREUNGEN

Vinnende bud: kr 81

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #190-134

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

TREUNGEN (Ref#: 13158 , Kilde: KulturNav)

TREUNGEN poståpneri, nær dampskipsanløpsstedet Tveitsund, i annex til Nissedal prestegjeld, Øvre Thelemarken fogderi, under Skien postkontor, ble inntil videre underholdt ved Kgl. res. 27.12.1880, med virksomhet fra 1.10.1881. Sirk. 17, 19.9.1881.

Navnet ble fra 1.4.1914 endret til TVEITSUND. Sirk. 10, 25.3.1914.

Fra 1.1.1917 lagt under Arendal postkontor. Sirk. 63, 18.12.1916.

Fra 15.3.1926 ble navnet igjen endret til TREUNGEN. Sirk. 12, 4.3.1926.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 43, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

I forbindelse med postordningen i Nissedal kommune er TREUNGEN postkontor overført fra Arendal postområde (Agder postregion) til Notodden postområde (Vestfold og Telemark postregion) med virkning fra 1.1.1997. TREUNGEN postkontor endrer postnr fra 4860 til 3855 fra 1.4.1997. Sirk. 4, 7.2.1997.
Endringen av postnummer blir ikke gjennomført fra 1.4.1997, som tidligere kunngjort. Sirk. 6, 7.3.1997.
Ny dato for endring av postnummer for TREUNGEN postkontor er satt til 1.7.1997. Det nye postnr er 3855. Sirk. 12, 15.5.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 3855 TREUNGEN tildelt postnr 3883.

Ifølge "Norske Filatelistika" fikk poståpneriet datostempel først i 1885 av 2-rings vanlig type.

(4860)
Poståpnere/styrere:
Tarje J. Aaraak 1.10.1881.
Frihandler Kittel Olafsen Tvedt 1.1.1884 (f. 1844).
Anne K. Tveit kst. 6.4.1903, fast 1.1.1907.
Olav K. Tveit 17.11.1909 (f. 1887).
Sigrid Tveit (Beisland) 1.4.1948 (f. 1922).
Postkass. Reidun Unni Setane 1.6.1987 (f. 1946).

De først kjente årlige poståpnerlønninger var:

1881 1886 1897 1902 1909 1912 1913 1914 1915 1917
Kr 48 96 200 300 400 500 550 600 750 900

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midl. dyrtidstillegg med 50% av lønnen da.

---------