NK T14 – SANNIDAL

Bud nå: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 19:58
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 7 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-33

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SANNIDAL (Ref#: 10658 , Kilde: KulturNav)

SANNIDAL - se SANDØKEDAL

---------

SANDØKEDAL (Ref#: 10643 , Kilde: KulturNav)

SANDØKEDAL poståpneri, ved strandstedet Kiil, i Sandøkedal prestegjeld, Bamble fogderi, under Kragerø postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 20.6.1882, og kom ifølge en eldre poståpnerprotokoll i virksomhet fra 1.1.1883.

Navnet er fra poststedsfortegnelsen 1889 endret til SANNIKEDAL.

Fra 1.10.1921 endret til SANNIDAL. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.11.1970 lagt under Skien postområde. Sirk. 37, 1.10.1970.

Ved etablering av nye poststedsgsrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 3766 SANNIDAL tildelt postnr 3793.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt i 1882.

(3766)
Poståpnere/styrere:
Peder Johnsen Heimlestad 1.1.1883.
Knut Haugland 20.1.1888.
Marie Thorbjørnsen midlertidig fra 30.6.1888.
Kommunekass. Th. Nyhus 26.7.1888.
Lærer Johan Nossen 1.4.1889 (f. 1859).
Elisabeth Nossen 1.8.1925 (f. 1889).
Svein Ellingsen 1.11.1953. kst. 1.2.1954, fast 1.6.1955 (f. 1904).
Edgar Wang kst. 1.8.1962 (f. 1927).
Alfhild Elise Wang kst. 1.11.1977 (f. 1932).
Poststyrer Inger Susanne Jørgensen vikar fra 1.10.1994, fast 1.1.1997.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1883 1885 1894 1902 1909 1912 1913 1914 1917
Kr 64 150 240 320 400 500 550 600 750

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------