NK T14 – SAGSTUA

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 19:58
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-40

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SAGSTUA (Ref#: 10434 , Kilde: KulturNav)

SAGSTUA (i Odalen) - se SAND I ODALEN

---------

SAND I ODALEN (Ref#: 10498 , Kilde: KulturNav)

SAND I ODALEN poståpneri, i samme prestegjeld, Vinger og Odalen fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl. res. av den 15.9.1851 og 7.12.1851, med virksomhet fra 1.6.1852 og med ukentlig bipostrute mellom Søndre Odalen poståpneri og Sands sogn i Nordre Odalen. Sirk. 19, 19.5.1852.

Navnet ble fra 1.1.1859 endret til NORDRE ODALEN (Sand). Sirk. 28, 15.12.1858.

Poståpneriet ble fra 1.7.1900 lagt under Kongsvinger postkontor. Sirk. 26, 30.6.1900.

Navnet ble fra 1.4.1920 endret til SAGSTUA. Sirk. 13, 20.3.1920.

Fra 1.1.1951 ble poståpneriet lagt under Skarnes postkontor. Sirk. 33, 15.12.1950.

Fra 1.7.1971 igjen under Kongsvinger postområde. Sirk. 28, 15.6.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Status ble fra 1.5.1985 endret til postkontor B. Sirk. 17, 23.4.1985.

(2120)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Sogneprest Thurmann 1.6.1852.
Skolelærer Søren Nilsen 1.4.1856.
Sogneprest Thurmann 1.5.1862.
Kirkesanger Søren nielsen 1.5.1863.
Anne Marie Nielsen i 1871.
Kirkesanger og lærer Lars Anton Hoel 1.1.1883 (f. 1849). (På gården Sagstuen.)
Frk. Dagny Hoel (Hoel-Beiby) 15.2.1919 (f. 1886).
Poståpnerbetj. Arne Olav Breiby under ledighet fra 1.10.1950, fast 1.12.1950
(f. 1923).
Postmester Terje Stenberg vikar fra 1.11.1989 (f. 1953).
Postmester Astrid Natland 1.10.1992.
Postmester (vikar) Mette-Lise Bakka fra 1.10.1994.
Postmester (vikar) Judith Kringlebotten fra 28.8.1995.
Poststyrer Astrid Margrethe Natland 1.5.1998.

De første årlige poståpnerlønninger:

1852 1853 1869 1874 1880 1885 1897 1908 1913 1914
Spd. 8 16 24 36
Kr 200 280 650 750 800 900

I 1917 var lønnen satt til kr. 1300,-, og fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------