NK T14 – KJOSEN

Vinnende bud: kr 43

Nedlagt 1968

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1968
Frimerkeauksjon #183-11

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KJOSEN (Ref#: 5871 , Kilde: KulturNav)

KJOSEN - se TJOSEN

---------

TJOSEN (Ref#: 12973 , Kilde: KulturNav)

TJOSEN poståpneri, på gården Kobbenes, i Lyngen prestegjeld, Senjen og Tromsø fogderier, under Tromsø postkontor, ble intil videre underholdt fra 1867 ved dampskipsanløpsstedet for D/S "Tromsø". Sirk. 25, 29.11.1867.

Fra poststedsfortegnelsen 1894 er navnet skrevet KJOSEN.

I en eldre poståpnerprotokoll opplyses at poståpneriet ikke var i virksomhet fra 1.10.1893 til 1.6.1894.

Poståpneriet 9063 KJOSEN ble lagt ned fra 1.7.1968. Ny postadresse: 9060 LYNGSEIDET. Sirk. 20, 24.6.1968.

Ifølge "Norske Filatelistika" fikk poståpneriet datostempel først i 1883 av 2-rings vanlig type.

(9063)
Poståpnere:
Handelsm. K. Figenskou notert i 1867.
Gårdbr. Jørgen Rørnæs 22.5.1886.
Anne Figeschou 20.8.1886.
Wilhelm Laurits Brun Figenschoug 1.3.1895 (f. 1858).
Ds.eksp. og gårdbr. Sigfred Figenschou kst. 1.6.1930 (f. 1886, død 16.8.1943).
Ds.eksp. Odd Figenschou midlertidig fra 17.6.1943, fast 1.1.1944 (f. 1916).

Poståpneren var først ulønnet av Pv. De første årlige kjente lønninger var i 1877 kr 48,-, i 1884 kr 72,-, i 1905 kr 100,-, i 1913 kr 150,- og fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------