NK T14 – KASTNESHAMN

Vinnende bud: kr 15

Nedlagt 1967

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1967
Frimerkeauksjon #193-81

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KASTNESHAMN (Ref#: 5703 , Kilde: KulturNav)

KASTNESHAMN - se KASTNÆSHAVN

---------

KASTNÆSHAVN (Ref#: 5708 , Kilde: KulturNav)

KASTNÆSHAVN

Bakgrunnen for opprettelsen av poståpneriet Kastneshamn ligger muligens helt tilbake til slutten av 1700-tallet. Før den tiden ble postveiene lagt til rette for embetsmenn. Fra ca 1799 ble det gjennomført flere endringer til kortere og greiere veier. Hovedpostruta ble lagt nordover gjennom Astafjord og Mjøsundet med anløp av Ibestad, derfra til Kastnes og Tranøy istedenfor som tidligere fra Lødingen til Ervig i Trondenes.

Kasnes eller Kastnes, senere endret til Kløven (Klauven) og deretter til Russevaag, var trolig blant de tidligste poståpnerier i distriktet, antakelig allerede fra 1760-årene.

KASTNESHAMN poståpneri var sesongpoståpneri under dampskipstiden fra 1838.

Ble helårsopprettet ved Skriv av 8.11.1845 fra Finans-, Handels- og Told-Dept. til Finmarken amt. Poståpneriet kom i virksomhet fra 1.1.1846, lå i Dyrø sogn, til Senjen og Tromsø fogderier.

Navnet var først skrevet KASTNÆSHAVN, som ca 1890 ble endret til KASTNESHAVN.

Vi er noe usikre på om poståpneriet først ble lagt under Nordland postkontor og ble overført til Tromsø postdistrikt fra 1.10.1868, eller tidligere.

Fra 1.10.1902 ble poståpneriet overført fra Tromsø til Harstad postdistr. Sirk. 24, 9.6.1902.

Navnet ble etter den nye skrivemåten fra 1908 endret til KASTNESHAMN. Sirk. 27, 20.5.1908.

Fra 1.5.1965 ble poståpneriet overført til Finnsnes postdistrikt. Sirk. 19, 12.5.1965.

Poståpneriet KASTNESHAMN ble nedlagt fra 1.8.1967. Sirk. 20, 5.6.1967. Ny postadresse: 9340 BRØSTADBOTN. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Poststedet hadde først 3-rings kassasjonsstempel nr 147 og fikk den 20.1.1859 tildelt datostempel av en-rings type med stenskrift bokstaver.

Poståpnere:
Den/de første poståpner/e er ukjente.
Alert Jensvold kst. i 1859.
Handelsm. Pettersen midlt. 1.2.1862.
Alert Jensvold 1.3.1863.
Handelsm. Nils E. Krogstad 2.12.1897 (f. 1849).
Gårdbr. og tlf.best. Solveig (Krogstad) Jæger 1.10.1921 (f. 1893).
Stasjonsholder Magne Fredrik Fredriksen, kst. 1.7.1959, fast 1.7.1960 (f. 1927).

De først kjente årlige lønninger er:

1845 1860 1872 1888 1905 1917
Spd. ? 20 36
Kr 220 400 450

Poståpneren fikk fra 1.7.1917 et midlertidig dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------