NK T14 – HAMN I SENJA

Vinnende bud: kr 24

Nedlagt 1988

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1988
Frimerkeauksjon #193-87

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HAMN I SENJA (Ref#: 3969 , Kilde: KulturNav)

HAMN I SENJA - se HAVN I SENJEN

---------

HAVN I SENJEN (Ref#: 4201 , Kilde: KulturNav)

HAVN I SENJEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Berg prestegjeld, Senjen og Tromsø fogderi, under Tromsø postktr., ble underholdt for det derværende nikkelverket fra 1.1.1874. Sirk. 26, 28.11.1873.

Poståpneriet lå fra 15.2. på handelsstedet Langhavn, og navnet ble fra medio 1908 skrevet HAMN I SENJEN. Sirk. 27, 20.5.1908.

Fra 1.10.1921 endret til HAMN I SENJA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.1.1961 lagt under Finnsnes postktr. Sirk. 29, 12.10.1961.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

9382 HAMN I SENJA postkontor C ble lagt ned fra 1.6.1988. Ny postadresse: Hamn, 9385 SKALAND. Sirk. 20, 30.5.1988.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tilsendt ved opprettelsen.

(9382)
Poståpnere/styrere:
Hytteskriver F. Borchgrevink 1.1.1874.
Hytteskriver Hjalmar Borchgrevink 1.1.1876.
George Heath ca 1881.
Verksbest. O. A. Corneliussen 1.7.1881.
D. Gjærsvold i 1883.
Kandidat G. Henriksen 17.11.1887.
Handelsm. A. Lund 15.2.1889.
Gårdbr. og fisker Danchert Broks 1.10.1911.
Hans Mathisen 16.10.1915 (f.1856).
Ds.eksp. og handelsbest. Jørgen Joachim Pedersen 1.1.1919 (f.1895, død 14.8.1957).
Ds.eksp. Søren Giæver Lund Haugland midlt. 1.2.1958, kst. 1.5.1958, fast 1.9.1958 (f.1913).
Jens Carolius Heitmann kst. 1.3.1966 (f.1915, død 9.12.1977). Ble ca 1976 kombinert styrer og landp.bud.
Kirsti Ingjerd Olsen komb. landp.bud og styrer 1.2.1976, fast 1.5.1981 (f.1952).

De første kjente årlige poståpnerlønninger:

1874 1889 1896 1905 1913 1914
Spd. 12
Kr 80 160 400 450 400

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------