NK T129A – ANDSELV

Auksjonen er avsluttet

Nedlagt 1988

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Nedlagt 1988
Frimerkeauksjon #170-110

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ANDSELV (Ref#: 281 , Kilde: KulturNav)

ANDSELV - se BARDUFOSS FLYGEPLASS

---------

BARDUFOSS FLYGEPLASS (Ref#: 573 , Kilde: KulturNav)

BARDUFOSS FLYGEPLASS (flyplass) feltpoståpneri, i Målselv herred, Troms fylke, under Harstad postkontor, ble inntil videre underholdt fra 13.8.1940. Posten til stedet ble sendt med postbilrutene Tromsø -- Bjerkvik, Finnsnes -- Bardu og Finnsnes -- Øyjord. Sirk. 22, 31.8.1940.

Feltpoståpneriet benyttet i 1940 datostempel og signet merket FELTPOSTKONTOR NR 4.

Feltpoståpner:
Posteksp. John Aspelund 13.8.1940.


ANDSELV
Bardufoss flyplass feltpoståpneri ble 15.3.1941 avløst av midlertidig poståpneri ANDSELV , med den samme dirigering av post. Sirk. 6, 8.3.1941.

Poståpneriet ble fra 1.1.1942 omgjort til midlertidig underpostkontor I. Sirk. 44, 13.12.1941.

Fra 16.2.1944 igjen omgjort til midlertidig poståpneri. Sirk. 7, 22.3.1944.

Fra 1.1.947 igjen fast poståpneri. Sirk. 40, 16.12.1946.

Fra 1.4.1955 ble poståpneriet lagt under Finnsnes postkontor. Sirk. 5,21.2.1955.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Fra 1.5.1980 ble status endret til postkontor B. Sirk. 17, 8.5.1980.

9210 ANDSELV postkontor B ble lagt ned fra 1.4.1988. Ny postadresse: 9200 BARDUFOSS. Sirk. 21, 2.6.1988.

(9210)
Poståpnere/poststyrere/postmestere:
(?) (?) (?) 13.8.1940.
Posteksp. John Aspelund var styrer fra 15.3.1941, midlertidig kst. fra 1.6.1942.
Res.posteksp. Sven Gardå midlertidig fra 1.4.1943 (f. 1914).
Ruth Elise Tollefsen vikar fra 1.9.1944, fast 1.4.1947 (f. 1909).
Førstepostkass. Stein Lorentz Ingebrigtsen 1.12.1976 (f. 1944).
Postkass. Gerd-May Martinsen 1.6.1986 (f. 1926).

---------