NK T107 – SYVDE

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:24
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-138

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SYVDE (Ref#: 12475 , Kilde: KulturNav)

SYVDE - se SØVDSBOTN

---------

SØVDSBOTN (Ref#: 12741 , Kilde: KulturNav)

SØVDSBOTN poståpneri, i Vannelven herred, Søndmøre fogderi, under Aale- sund postkontor, ble underholdt fra 1.7.1896, med to ganger ukentlig bipostrute til/fra Eidsaa poståpneri. Sirk. 23, 26.6.1896.

Navnet ble fra 1.4.1929 endret til SYVDSBOTN. Sirk. 9, 14.3.1929.

Fra 1.7.1964 endret til SYVDE. Sirk. 15, 16.5.1964.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(6140)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Andreas Elias Møklebust 1.7.1896 (f. 1865).
Telefonbest. Olaf Myklebust 4.2.1935 (f. 1884).
Fru Margot Ulvestad midlertidig fra 7.1.1954.
Ina Eline Brekke midlertidig fra 1.6.1954, kst. 1.10.1954, fast 1.1.1956 (f. 1908).
Distr.sekr. Reidar Arne Landsverk 1.1.1977 (f. 1944).
Landpostbud Arnhild Brekke Køso vikar fra 1.10.1985 (f. 1944).
Postkass.D Kjellbjørg Svanhild Haugen vikar fra 1.1.1987 (f. 1949).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1900, da årlig lønn ble satt til kr 150,-, fra 1905 kr 200,-, fra 1909 kr 300,-, fra 1914 kr 350,- og fra 1917 kr 500,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------