NK P10 – NORDRE ETNEDALEN

Vinnende bud: kr 85

Nedlagt 1966 , Uvanlig stempel. Grad 7.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1966 , Uvanlig stempel. Grad 7.
Frimerkeauksjon #178-26

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NORDRE ETNEDALEN (Ref#: 2332 , Kilde: KulturNav)

ETNEDALEN, NORDRE - se ETNEDALEN

---------

ETNEDALEN (Ref#: 2331 , Kilde: KulturNav)

ETNEDALEN poståpneri, på gården Tollehaugen, ca 3 km ovenfor kapellet, nær Dalsfjordens sør-ende, i Nordre Etnedalen, Nordre Aurdal herred, Valdres fogderi, under Hønefoss postktr. ble opprettet ved Kgl.res. av 20.12.1890 og 24.1.1891 med virksomhet fra 1.7.1891 og med ukentlig bipost ved gående bud til/fra Nordre Aurdal poståpneri. Sirk. 16, 25.6.1891.

Navnet ble fra 1.7.1894 endret til NORDRE ETNEDALEN. Sirk. 17, 12.7.1894.

Poståpneriet ble grunnet den nye jernbanepostforbindelsen Grefsen -- Røykenviken lagt under Kristiania postktr. fra 1.1.1901. Sirk. 47, 8.12.1900.

Fra 1.10.1920 ble poståpneriet flyttet til et sted nær Ton kirke, og fikk fra samme tid navnet endret til NORDRE ETNEDAL. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Gjøvik postktr. Sirk. 17, 20.6.1953.

Fra 1.9.1962 lagt under Fagernes postktr. Sirk. 32, 26.7.1962.

Poståpneriet NORDRE ETNEDAL ble lagt ned fra 1.9.1966. Sirk. 30, 13.9.1966.
Ny postadresse: 2890 ETNEDAL. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 12900--1981.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt i 1891.

Poståpnere:
Harald O. Tollehaugen 1.7.1891.
Gårdbr. Nils K. Stensæt 17.6.1901.
Herredskass. Theodor Hagaseth 1.10.1920 (f.1893).
Ole N. Hagaseth kst. 1.6.1929 (f.1896).
Herredskass. Ingv. Hagaseth midlt. 29.5.1945.
Ole N. Hagaseth 1.11.1946 (f. 1896).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1895. Årlig lønn:

1895 1900 1908 1913 1917
Kr 40 60 100 150 200

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

NORDRE ETNEDALEN (Ref#: 8715 , Kilde: KulturNav)

NORDRE ETNEDALEN - se ETNEDALEN

---------