NK P10 – MØLSTREVAAGNES

Vinnende bud: kr 93

Nedlagt 1972 , Svak blekkstrek på baksiden.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1972 , Svak blekkstrek på baksiden.
Frimerkeauksjon #178-55

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

MØLSTREVAAGNES (Ref#: 8160 , Kilde: KulturNav)

MØLSTREVAAGNES - se MØLSTREVAAGNÆS

---------

MØLSTREVAAGNÆS (Ref#: 8161 , Kilde: KulturNav)

MØLSTREVAAGNÆS poståpneri, i Finaas prestegjeld (Sveen fra 1867), Søndhordland fogderi, under Bergen postkontor, ble ved Kgl.res. 17.11.1847 underholdt hvert år fra 1848 i tiden 1.1.--15.3. Sirk. 29, 11.1847.

Poststedet er ikke nevnt i poststedsfortegnelser eller portotabeller før i 1855 (muligens grunnet sesong) med helårlig virksomhet.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet MØLSTREVAAGNES, og poståpneriet ble fra 1.1.1890 lagt under Haugesund posteksp. Sirk. 32, 13.12.1889.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet MØLSTREVÅGNES.

Navnet ble fra 1.4.1932 endret til MØLSTREVÅG. Sirk. 7, 22.3.1932.

Poståpneriet 5524 MØLSTREVÅG ble lagt ned fra 1.6.1972. Ny postadresse: 5523 SMØRSUND. Sirk. 19, 25.5.1972.

Ifølge "Norske Filatelistika" nyttet poståpneriet først 3-rings kassasjonsstempel nr 212 (ca 1855/56) og fikk tilsendt datostempel den 16.12.1858 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(5524)
Poståpnere:
De første som ordnet med posten, er ukjente.
Først noterte poståpner: Gjestgiver John Simensen Mønstre.
Gårdsbest. og eksp. Simon Andreas Mønstre 13.8.1871 (f.1843).
Ds.eksp. Christian Mathiesen 1.1.1919 (f.1866).
Fru Johanne Terese (født Mathiesen) Salvesen 27.5.1936 (f.1902).

Årlig poståpnerlønn var i 1847 2 Spd., fra ca 1855 (helårlig) 36 Spd., 1890 kr 144,-, 1902 kr 200,- og 1908 kr 400,-.
Fra 1.7 1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------