NK P10 – AAKREBOTNEN

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #171-77

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

AAKREBOTNEN (Ref#: 43 , Kilde: KulturNav)

AAKREBOTNEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Fjære, i Skonevig herred, Søndhordland fogderi, under Bergen postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den .1. og 11.6.1888, med virksomhet fra 1.7.1888 og med ukentlig båtpost til/fra Sævereide poståpneri i den tid av året da det ikke ble befordret post med dampskip til/fra dampskipsanløpsstedet Fjære. Sirk. 16, 25.6.1888.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet ÅKREBOTNEN.

Fra1.10.1938 endret til FJÆRA I SØNDHORDLAND. Sirk. 17, 20.6.1953.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble fra 7.6.1976 endret til bare FJÆRA. Sirk. 21, 27.7.1976.

Postkontoret 5598 FJÆRA ble lagt ned fra 1.4.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 2, 29.1.1997.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(5598)
Gårdbr. Gunder Gundersen Fjære 1.7.1888 (f. 1852).
Vidar Gundersen Fjæra 1.1.1923.
Gyda Gundersen (Matre) 16.3.1934 (f. 1906).
Audhild Gundersen Fjæra kst. 1.1.1977 (f. 1946).

Årlig poståpnerlønn fra 1888 var kr 10,-, fra 1893 kr 50,-, fra 1902 kr 80,-, fra 1906 kr 100,-, fra 1910 kr 150,-, fra 1912 kr 200,- og fra 1917 kr 300,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------