NK 99 – NYKIRKE

Vinnende bud: kr 65

Nedlagt 1997

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1997
Frimerkeauksjon #174-58

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NYKIRKE (Ref#: 9021 , Kilde: KulturNav)

NYKIRKE poståpneri, ved Aamot jernbanestasjon, i Modum prestegjeld, Buskerud fogderi, under Drammen postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 1.9. og 20.12.1858, med virksomhet fra 1.3.1859. Sirk. 1, 3.2.1859.

Navnet ble fra 1.7.1882 endret til AAMOT JERNBANESTATION. Sirk. 11, 29.6.1882.

Fra 1.3.1883 til AAMOT PAA MODUM. Sirk. 5, 17.2.1883.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet ÅMOT PÅ MODUM.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973.

Fikk fra 1.6.1974 status av postkontor B, Sirk. 19, 19.6.1974.

Navnet ble fra 1.9.1975 endret til bare ÅMOT. Sirk. 23, 11.6.1975.

Poståpneriet var først plassert på Snippen ved Spongo Fabrikker, senere på jernbanestasjonen, så i den nedbrente Skjelsbekkgården vis-á-vis Vangens Bokhandel i de lokalene som Åmot Fysikalske nå har, så ved Korketrekkeren og fra 1975 i Ekenbygget.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 3340 ÅMOT tildelt postnr 3341.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble antakelig tatt i bruk ved opprettelsen. I 1882 ble det overført til det nye Nykirke poståpneri, som da ble opprettet i Borre prestegjeld.

(3340)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Landh. Per Sandager 1.3.1859.
Stasj.mester Aug. Schwach 1.1.1867.
Stasj.mester Lars Jensen 11.9.1877.
Stasj.mester C. O. Christensen 10.9.1898.
Frk. Elisabeth Kristiansen 1.4.1917 (f. 1889).
Frk. Kristin Skaar (gift Pedersen) 1.8.1919 (f. 1896).
Thorbjørn Hansen Formo 1.1.1938.
Karen Alme (Jørgens) 1.2.1940 (f. 1905). Under tjenestefri fra 16.12.1942 med Borghild Alme, Frank Johnsen, og fra 24.6.1944 ved postelev Eivind Larsson (f. 1922).
Kristin Pedersen (Gulbrandsen) 1.7.1944.
Kristin Skaar igjen fra ca 1952 (f. 1896). Under sykdom i tiden 20.4.--31.8.1958 med vikarer.
Birger Åsmund Aspen 1.4.1962 (f. 1910).
Postsekr. Erling Bjørn Kraakvik 1.8.1978 (f. 1943).
Førstepostfullm. Betty Holtan Warlo 1.7.1981 (f. 1945).
Førstepostfullm. Svein Erik Høiesen vikar fra 1.5.1986 (f. 1951).
Postmester Anne Hovland Sandum 1.9.1998.
Poststyrer Gerd Bente Kolsrud 1.5.1999.

Årlig poståpnerlønn var fra 1859 20 Spd., i 1867 36 Spd., i 1869 48 Spd., i 1872 48 Spd., i 1877 kr 350,-, i 1886 kr 420,-, i 1889 kr 520,-, i 1896 kr 800,-, i 1902 kr 900,-, i 1910 kr 1.200,-, og fra 1917 kr 1.400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------

NYKIRKE (Ref#: 9112 , Kilde: KulturNav)

Nytt NYKIRKE poståpneri, på jernbanestasjonen, i Borre prestegjeld, Jarlsberg fogderi, under Horten postkontor, ble opprettet den 1.7.1882. Sirk. 11, 26.6.1882.

Samtidig fikk tidligere Nykirke poståpneri i Modum navnet Aamot Jernbane-station.Poståpneriet ble fra 1.5.1971 lagt under Tønsberg postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.Postkontoret 3180 NYKIRKE ble nedlagt fra 15.3.1997. Ingen endring i postadresse etter nedleggelsen. Sirk. 5, 18.2.1997.Datostempel av 1-rings type med stensikrift bokstaver ble antakelig ved opprettelsen overført fra tidligere Nykirke poståpneri i Modum.Ved stortingsvalget høsten 2001 ble det holdt rådgivende folkeavstemning om nytt kommunenavn. Den ga flertall for navneendring. Ved kgl. res. av 11.1.2002 bestemte Regjeringen at Borre kommune fra 1. juni 2002 endrer navn til Horten.(3180)

Poståpnere/styrere:

Stasjonsmester B. S. Ruud 1.7.1882.

Stasjonsmester A. Smith 22.10.1898.

Stasjonsmester Ingvald Hæg 26.11.1912 (f. 1866).

Overtatt av Norges Statsbaner fra 22.5.1936.

Postbud II Dag Hartvik Fegstad kst. 1.3.1971 (f. 1948).

Kst.postkass. II Klaus Holt 1.1.1977 (f. 1951).

Kirsten Anker Pedersen (ved engasjement) fra 1.5.1980 (f. 1943).

Bodil Lilleødegård 1.8.1980 (f. 1954).Årlig poståpnerlønn var i 1882 kr 96,-, i 1888 kr 140,-, i 1895 kr 400,-, i 1909 kr 500,- og i 1917 kr 600,-.

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------