NK 99 – KORSVEIEN

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #994-66

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KORSVEIEN (Ref#: 6196 , Kilde: KulturNav)

KORSVEIEN poståpneri, på gården Gaustad, i Hølandet (senere Hølonda) herred, Guldalen fogderi, under Trondhjem postkontor ble underholdt fra 1.7.1897 med 2 ganger ukentlig bipostrute til/fra Hølandet (senere Hølonda) poståpneri. Sirk. 27, 30.6.1897.

Navnet ble fra 1.10.1960 endret til KORSVEGEN. (Protokoll).

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret KORSVEGEN nytt postnr 7212. Fra samme tid fikk postboksadressatene under postkontoret 7212 KORSVEGEN tildelt postnr 7211.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(7085 / 7212)
Poståpnere/styrere:
Handelsbetj. Torger Almaas 1.7.1897.
Marit Kulbrandstad kst. 1.9.1902.
Handelsbest. Ivar Almaas 1.10.1902.
Anders Almaas kst. 21.4.1903, fast 19.8.1905 (død 27.1.1919).
Handelsbest. Martin Rasmussen Gaustad 15.3.1919 (f. 1883).
Landpostbud Arne Halvorsen Langås 1.8.1952 (f. 1907).
Arne Ler midlt. 1.1.1953, fast 1.6.1953 (f. 1915, død 25.1.1979).
Vikarer 25.1.1979.
Postkass. Kjell Oddvar Rosmo 1.8.1979 (f. 1950).
Posteksp. Anders Stenseth 1.5.1982 (f. 1952).
Aud Kari Løberg vikar 1.5.1989.
Postst. Aud Karin Løberg fra 1.5.1995.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1900, da årlig lønn ble satt til kr 50,-, fra 1908 kr 100,-, fra 1913 kr 150,- og fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------