NK 99 – HVALS STATION

Vinnende bud: kr 13

Nedlagt 1983 , Svak brett på høyre merke.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1983 , Svak brett på høyre merke.
Frimerkeauksjon #174-71

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HVALS STATION (Ref#: 5002 , Kilde: KulturNav)

HVALS STATION poståpneri, på jernbanestasjonen Hval, i Norderhov herred, Buskerud amt, under Hønefoss postktr., ble underholdt fra Bergensbanens åpning (offisielle åpningsdag 27.11.1909) i sin helhet over Roa -- Hønefoss fra 1.12.1909. Sirk. 64, 24.11.1909.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet HVALS STASJON.

Navnet HVALS STASJON ble fra 1.10.1950 endret til HVAL STASJON. Sirk. 25, 23.9.1950.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

3508 HVAL STASJON postkontor C ble lagt ned fra 1.9.1983. Ny postadresse: 3500 HØNEFOSS. Sirk. 25, 9.8.1983.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(3508)
Poståpnere/styrere:
Stasj.eksp. Johannes Særsland 1.12.1909.
Telegrafist A. Hilton midlt. kst 25.10.1914.
Stasj.mester C. A. Nielssen 15.1.1915 (f. 1872).
Overtatt av Norges Statsbaner 25.11.1931.

Årlig poståpnerlønn var i 1909 kr 200,-, i 1910 kr 360,-, i 1911 kr 600,- og fra 1917 kr 750,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------