NK 99 – HELVIK

Bud nå: kr 32

Uvanlig stempel. Grad 7.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 8. juni 2023 20:18
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 34 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Uvanlig stempel. Grad 7.
Frimerkeauksjon #176-59

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HELVIK (Ref#: 4405 , Kilde: KulturNav)

HELVIK - se HELVIG

---------

HELVIG (Ref#: 4404 , Kilde: KulturNav)

HELVIG poståpneri, på jernbanestasjonen, i Egersund herred, Jæderen og Dalerne fogderi, under Egersund postktr, ble inntil videre underholdt fra 15.8.1885. Sirk. 17, 22.9.1885.

Navnet ble fra 1907 endret til HELVIK. Sirk. 61, 21.12.1906.

Fra 1.10.1921 endret til HELLVIK I EIGERSUND. Sirk. 53, 23.9.1921.

I 1964 ble poståpneriet flyttet fra jernbanestasjonen til Jens Karlsens forretning.

Ble fra 1.1.1973 lagt under Sandnes postområde. Sirk. 38, 30.10.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble fra 1.6.1978 igjen endret til bare HELLVIK. Sirk. 21, 23.5.1978.

Postkontoret 4365 HELLVIK ble nedlagt fra 1.4.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen av postkontoret. Sirk 7, 14.3.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk HELLVIK nytt postnr 4375.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(4365 / 4375)
Poståpnere/styrere:
Stasj.eksp. Adolf Svendsen 15.8.1885.
Banevokter Lars Sæland 15.5.1913.
Fhv. baneformann Skjærpe midlt. 1914, og Lars Sæland tilbake samme år. Banevokter Ingvald Handegaard 1.8.1915 (f.1879).
Overtatt av Norges Statsbaner 1.2.1927.
Jens Karlsen kst. 15.11.1964 (f.1929).
Postkass. Henni Svanes Kristiansen 1.9.1987 (f.1959).

Årlig poståpnerlønn:

1885 1895 1912 1913 1914
Kr 72 120 150 200 250

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------