NK 99 – ELGSNES

Vinnende bud: kr 27

Nedlagt 1964 , Uvanlig stempel. Grad 6.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1964 , Uvanlig stempel. Grad 6.
Frimerkeauksjon #194-07

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ELGSNES (Ref#: 2158 , Kilde: KulturNav)

ELGSNES - se ELSNÆS

---------

ELSNÆS (Ref#: 2174 , Kilde: KulturNav)

ELSNÆS poståpneri, i Throndenæs prestegjeld, Senjen og Tromsø fogderi, under Tromsø postktr.,ble inntil videre underholdt på anløpsstedet for D/S "Tromsø" fra 1867. Sirk. 25, 29.11.1867.

Fra foreliggende poststedsfortegnelser er navnet endret: fra 1886 til ELGSNÆS, fra1889 til ELGSNES, fra 1894 til ELSNES og i 1908 igjen til ELGSNES. Sirk. 27, 20.5.1908.

Poståpneriet ble midlt. nedlagt fra 1.7.1898. Sirk. 23, 22.7.1898.

Underholdt igjen fra 1.12.1898. Sirk. 44, 26.11.1898.

Poståpneriet ble fra 1.10.1902 lagt under Harstad postktr. Sirk. 24, 9.6.1902.

Ble lagt ned fra 1.10.1964. Sirk. 31, 10.9.1964. Ny postadresse: 9422 AUN. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Ifølge "Norske filatelistika" ser det ut for at poståpneriet først har nyttet 3-rings kassasjonsstempel nr 84, og fikk datostempel først i 1882 av 2-rings vanlig type.

Poståpnere:
Handelsm. Ole M. Norman 1.12.1867.
Handelsm. P. Broch 1.1.1882 (på gården Elsnes).
Handelsm. Jens O. Østensen 17.3.1893.
Handelsm. P. Størkersen 8.12.1911.
Gårdbr. Edvard Ruud 6.10.1914 (f.1854).
Gårdbr. og ds.eksp. Edvard Jentoft Ruud kst. 1.8.1925, fast 6.11.1928 (f.1907).
Ds.eksp. Harald Hansen midlt. ca 1945, fast 1.12.1946 (f.1907).

Poståpneren var ulønnet av Pv. i 1867. De første kjente årlige poståpnerlønninger:

1886 1900 1905 1910 1917
Kr 48 80 150 200 250

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------