NK 99 – DALHOLEN

Utrop: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 8. juni 2023 20:12
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 10 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #176-44

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

DALHOLEN (Ref#: 1664 , Kilde: KulturNav)

DALHOLEN poståpneri, i Lille-Elvedalen herred, Nordre-Østerdalen fogderi, Hedemarken amt, under Hamar postktr., i bipostruten mellom Foldalen og Jerkin, ble opprettet ved Kgl.res. 9.1.1886 med virksomhet fra 1.7.1886. Sirk. 15, 6.7.1886.

Poståpneriet ble fra 1.10.1918 lagt under Elverum postktr. Sirk. 47, 6.7.1918.

Fra 1.7.1923 under Tynset postktr. Sirk. 30, 30.6.1923.

Lagt under Elverum postomr. fra 1.8.1972. Sirk. 26, 3.7.1972.

2584 DALHOLEN ble lagt ned fra 1.3.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 1, 17.1.1997.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tils. i 1887.

(2584)
Poståpnere/styrere:
Handelsbest. Sven Hovdet 1.7.1886.
Landh. Ole E. Eide 10.11.1894.
Handelsbest. Ole Lien 1.7.1897.
Johannes Dalholen 1.7.1900 (f. 1872).
Frk. Margit Øyen 1.4.1919 (f. 1872).
Ingeborg Grimsbo 1.4.1920 (f. 1876).
Ingeborg B. Moen 1.10.1941 (f. 1914).
Helga Brendryen 15.3.1943 (f. 1905).
Oddrun Borkhus (Oddløkken) kst. 1.8.1972.
Postass. Arnfinn Løfaldi 1.6.1975 (f. 1946).
Grete Furuhovde vikar 11.8.1975, fast 1.6.1976 (f. 1947).

Poståpneren var antakelig ikke lønnet av Pv. før 1892, da årlig lønn ble satt til kr 70,-, fra 1900 kr 140,-, fra 1906 kr 200,-, fra 1912 kr 400,- og fra 1917 kr 450,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------