NK 987 – BERLEVÅG

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #171-172

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BERLEVÅG (Ref#: 752 , Kilde: KulturNav)

BERLEVÅG - se BERLEVAAG

---------

BERLEVAAG (Ref#: 750 , Kilde: KulturNav)

BERLEVAAG poståpneri, i Tanen prestegjeld og fogderi, under Vardø postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av 13.1.1852, med virksomhet bare under fisketiden fra 31.12.1851. Sirk. 10, 26.3.1852.Poståpneriet er ikke nevnt i poststedsfortegnelser eller portotabeller før etter 1855.Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet BERLEVÅG.Flyttet 1.12.1934 til lokaler i telegrafbygningen, og var grunnet krigshandlingene ute av virksomhet fra ultimo 1944 til 15.3.1945. Sirk. 19, 7.7.1945.Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 omgjort til underpostkontor. Sirk. 41, 31.10.1973.Fra 1.4.1974 omgjort til postkontor B. Sirk. 12, 24.4.1974.Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 9980 BERLEVÅG nytt postnr 9981.Datostempel ble ifølge "Norske Filatelistika" levert først i 1864, av 1-rings type med stenskrift bokstaver.(9980)

Poståpnere/styrere/mestere:

Den/de første poståpnere ukjente.

Handelsm. W. Grundt 1857.

Handelsm. Nils Peder Figenschou 15.3.1867.

Valeur 1.7.1877.

Telegrafist Obstfelder 1.9.1878.

Sigfrid Eckfell, kst. 1879.

St.best. Daniel J. Hansen, kst. 16.9.1879.

Ds.eksp. og oppsynsbetj. Hagbart Magnus Johnsen 1.4.1880 (f. 1848).

Hans Schanche, kst. 1.7.1921 (m/likt til ass. ved feltpostkontor)

Aase Elisabeth Schanche (gift Forbergskog) 1.3.1939 (f. 1909).

Evert Bryggari midlertidig fra 15.3.1945.

Alf Johnsen midlertidig fra 1.11.1945.

Aase Forbergskog igjen i 1946. Tjenestefri i 6 mndr fra 1.1.1947 med Bjarne Schanche som midlertidig styrer.

Postmester Aase Forbergskog 1.4.1974..

Poststyrer Thorvald Roald Gregersen kst. 1.3.1975 (f. 1923).

Tidl. postkass. Harriet Baumann Richardsen 1.7.1980 (f. 1945).De første kjente årlige poståpnerlønninger:1852 1866 1868 1873 1880 1889 1901 1908 1910 1914

Spd 8 16 40 60

Kr 300 400 500 700 900 1100Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------