NK 98 – VISNES PAA KARMØEN

Vinnende bud: kr 32

Nedlagt 1987

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1987
Frimerkeauksjon #171-33

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VISNES PAA KARMØEN (Ref#: 14322 , Kilde: KulturNav)

VISNES PAA KARMØEN - se VIGSNÆS

---------

VIGSNÆS (Ref#: 14182 , Kilde: KulturNav)

VIGSNÆS poståpneri, på Kobberverket, i Avaldsnæs prestegjeld, Ryfylke fogderi, under Stavanger postkontor, ble inntil videre underholdt fra 15.5.1868 med tre ganger ukentlig bipost fra/til Haugesund -- Vigsnæs poståpneri. Sirk. 13, 29.4.1868.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 ble navnet skrevet VIGSNES.

Fra 1891 er navnet skrevet VISNES.

Fra 1.7.1893 endret til VISNES PAA KARMØEN. Sirk. 19, 15.7.1893.

Poståpneriet og bipost ble fra 1.1.1890 lagt under Haugesund posteksp. Sirk. 32, 13.12.1889.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet VISNES PÅ KARMØEN.

Navnet ble fra 1.1.1921 skrevet VISNES PÅ KARMØY. Sirk. 69, 22.12.1920.

Poståpneriet ble fra 1.10.1965 lagt under Kopervik postkontor. Sirk. 29, 20.8.1965.

Fra 1.5.1971 igjen lagt under Haugesund postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble fra 1.5.1976 endret til bare VISNES. Sirk. 13, 5.5.1976.

4263 VISNES postkontor C, under Haugesund postområde, ble lagt ned fra 1.12.1987. Ny postadresse: VISNES, 4262 AVALDSNES. Sirk. 1, 19.1.1988.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tilsendt ved opprettelsen.

(4263)
Poståpnere/styrere:
Regnsk.fører ved Kobberverket, Rasmus Eversen 15.5.1868.
Handelsm. Halvor Sjursen Østebo 1.7.1891.
R. Jacobsen 1.10.1896.
Rasmus Rasmussen Risvik 1.4.1899.
Handelsm. Peder Skeie 1.1.1916 (f. 1888).
Martine Johanna Kolstø midlertidig fra 1.1.1959, kst. 1.4.1959, fast 1.7.1960 (f. 1914).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1871, da årlig lønn ble satt til 24 Spd., fra 1882 kr 160,-, fra 1885 kr 300,-, fra 1896 kr 200,-, fra 1902 kr 150,-, fra 1912 kr 200,-, fra 1913 kr 250,- og fra 1917 kr 400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------