NK 98 – NESJESTRANDEN

Vinnende bud: kr 17

Nedlagt 1991

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1991
Frimerkeauksjon #175-67

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NESJESTRANDEN (Ref#: 8396 , Kilde: KulturNav)

NESJESTRANDEN - se VEØ

---------

VEØ (Ref#: 14150 , Kilde: KulturNav)

VEØ poståpneri, i Veø prestegjeld, Romsdal fogderi, under Molde postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 26.5.1855, med virksomhet fra 1.8.1855. Sirk. 7, 26.7.1855.

Navnet ble fra 1.7.1890 endret til SØLSNES. Sirk. 20, 25.6.1890. -- NB: Tidligere SØLSNES poståpneri var i virksomhet i perioden 1830--1848.

Fra 1893/94 ble det opprettet en 2 ganger ukentlig landpostbudrute mellom Sølsnes og Nordnesje. Sirk. 38, 22.12.1893.

Fra 1.10.1921 ble navnet endret til NESJESTRANDA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 6370 NESJESTRANDA, i Molde postområde, ble lagt ned fra 1.3.1991. Ny postadresse: NESJESTRANDA, 6456 SKÅLA. Sirk. 2, 15.1.1991.

VEØ poståpneri nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 339 og fikk tilsendt datostempel den 5.3.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(6370)
Poståpnere/styrere:
Johan Bottolfsen Sølsnes 1.8.1855 . Arbeidet med posten ble trolig utført av hans stedsønn Andreas Sølsnes til 1863, deretter av Jørgen Olafsen d.y. i ca 2 år.
Einar Einarsen Sølsnes 20.11.1865, midlertidig avløst av kommandersersjant
O. Aarseth som var midlertidig kst. fra. 1882 til 1.4.1883. (På gården Sølsnes).
Gårdbr. Kristoffer Sivertsen Sølsnes 16.3.1898 (f. 1864).
Ds.eksp. Marie Rikke Flovikholm 16.4.1934 (f. 1898). Hun hadde tjenestefri i 2 år fra 1.2.1948 med egen vikar.
Landpostbud Kristian Sølsnes 1.9.1962 (f. 1899).
Knut Orten 1.8.1969 (f. 1913).
Agnes Olaug Orten kst. 1.6.1976, fast 1.1.1977 (f. 1916).
Posteksp. Anne Grete Dammen 1.7.1986 (f. 1959).

De først kjente årlige poståpnerlønninger var:

1855 1858 1866 1872 1878 1901 1905 1909 1912 1913 1914 1917
Spd. 12 24 30 36
Kr 160 200 300 400 500 550 600 650

Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------