NK 98 – AAKREHAVN

Vinnende bud: kr 232

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #178-52

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

AAKREHAVN (Ref#: 44 , Kilde: KulturNav)

AAKREHAVN - se AKREHAVN

---------

AKREHAVN (Ref#: 186 , Kilde: KulturNav)

AKREHAVN poståpneri, i Akre annex til Skudenæs prestegjeld, Ryfylke fogderi, under Stavanger postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 9.6. 1863 med virksomhet fra 1.7.1863 og med ukentlig bipostrute mellom Akrehavn og Kobbervig (Kopervik). Sirk.14, 4.6.1863.

Poståpneriet lå i 1876 på gården Akre.

Fra poststedsfortegnelsen 1891 er navnet skrevet AAKREHAVN.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet ÅKREHAVN.

Poståpneriet ble fra 1.1.1921 lagt under Skudeneshavn postkontor. Sirk.69, 22.12.1920,

Fra 1.10.1921 ble navnet endret til ÅKREHAMN. Sirk.53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.10.1927 lagt under Haugesund postkontor. Sirk. 37, 9.9 1927, og fra 1.10.1959 lagt under Kopervik postkontor. Sirk.23, 22.8.1959.

Postnr 4270 ble tatt i bruk i 1968, og fra 1.5.1971 ble poståpneriet igjen lagt under Haugesund postkontor. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.6.1974 status av postkontor B. Sirk. 19, 19.6.1974.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret 4270 ÅKREHAMNs postboksanlegg postnr 4296.
Poststedet fikk ifølge "Filatelistika" datostempel først fra 1881 av typen 2-rings med tverrbjelker i indre ring.

(4270)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Landh. And. Hansen 1.7.1863.
Gårdbr. Hans Jacob Hansen Akre i 1885 (f.1829).
Inger Marie Johannessen 10.4.1902 (f.1865).
Peder Hansen 1.4.1931.
Gårdbr. Ivar Kvale 1.4.1936 (f.1903).
Anna Johannesen (gift Vea) midlt. 1.2.1944.
Anna Langaker 1.10.1946 (f.1905).
P.kass IV Kari Lavik 1.11.1976(f.1944).
Postmester Kari Hauge fra 14.6.1993.
Postmester Leif Magne Wikre 1.4.2001 v/Åkrehamn posthandel.

De første poståpnerlønninger:

1863 1876 1897 1907 1912 1913 1914 1917
Spd. 12 30
Kr 300 400 500 550 600 1000

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlertidig dyrtidstillegg med 50% av lønnen

---------