NK 969 – ALVØY

Vinnende bud: kr 34

Nedlagt 1990

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1990
Frimerkeauksjon #194-154

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ALVØY (Ref#: 255 , Kilde: KulturNav)

ALVØY - se ALVØEN

---------

ALVØEN (Ref#: 253 , Kilde: KulturNav)

ALVØEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet med samme navn, i Askøen herred, Søndre Bergenhus amt, under Bergen postkontor, ble underholdt fra 15.5.1906. Sirk. 22, 9.5.1906.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til ALVØY Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

5076 ALVØY postkontor C ble lagt ned fra 1.1.1990. Ny postadresse: ALVØY, 5074 GODVIK. Sirk.33, 6.10.1989.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble levert ved opprettelsen.

(5076)
Poståpnere/styrere:
Handelsbetjent Jacob Kongshavn 15.5.1906 (f. 1875).
Telefonbest. og fabrikkeier Hans B. Fasmer 1.10.1936 (f. 1875).
Magnus Fosse var midlertidig fra 1.11.1944, fast 1.12.1944 (f. 1907).
Klara Johanne Monsen ble kst. 1.2.1978 (f. 1938).
Landpostbud Svein Gunnar Gule var vikar fra 1.8.1986 (f. 1957).
Poststyrer (vikar) Bodil Eriksen fra 1.12.1987.

Poståpneren var ulønnet til 1910, da årlig lønn ble satt til kr 250,-, fra 1917 kr 400,-.
Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlertidig dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------