NK 96 – GARSTAD

Bud nå: kr 47

Nedlagt 1989

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 8. juni 2023 20:26
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 49 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Nedlagt 1989
Frimerkeauksjon #176-75

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

GARSTAD (Ref#: 3335 , Kilde: KulturNav)

GARSTAD - se VIGTEN

---------

VIGTEN (Ref#: 14183 , Kilde: KulturNav)

VIGTEN poståpneri, i annex til Nærø prestegjeld, Nordre Trondhjem amt , under Namsos postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 27.5.1871, med virksomhet fra 1.7.1871 og med ukentlig bipostrute til/fra Nærø poståpneri. Sirk. 14, 27.6.1891.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet VIKTEN.

Fra 1.10.1899 ble navnet endret til GARSTAD. Sirk. 42, 27.9.1899.

Poståpneriet ble fra 1.1.1919 lagt under Rørvik postkontor. Sirk. 62, 17.12.1918.

Navnet ble fra 1.10.1921 skrevet GARDSTAD. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

7920 GARDSTAD postkontor C, under Rørvik postkontor, ble lagt ned fra 1.6.1989. Ny postadresse: GARDSTAD, 7924 AUSTAFJORD. Sirk. 13, 5.4.1989.

Datostempel ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt først i 1878 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(7920)
Poståpnere/styrere:
Ordfører J. D. Kirkeby 1.7.1871.
Gårdbr. Jon Larsen 1.10.1885 (f. 1867).
Lars Thomassen Fundaune 1.12.1888.
Ivar Kirkeby Garstad 17.2.1902.
Gårdbr. Lars Kirkeby-Garstad 1.7.1933 (f. 1907).
Vikarer fra 1.4.1977.
Svanhild Garstad-Kirkeby 1.12.1978 (f. 1945).

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1876 kr 80,-, i 1885 kr 100,-, i 1908 kr 200,-, i 1913 kr 250,- og fra 1917 kr 300,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------