NK 955 – FINNÅS

Bud nå: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:38
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 7 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-196

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

FINNÅS (Ref#: 2629 , Kilde: KulturNav)

FINNÅS - se FINNAAS

---------

FINAAS (Ref#: 2584 , Kilde: KulturNav)

FINAAS poståpneri, på Saxeide, i Finaas prestegjeld, Søndhordland fogderi, under Bergen postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 18.7.1863, med virksomhet fra 1.9.1863. Sirk. 18, 31.8.1863.

Navnet er fra poststedsfortegnelsen 1889 skrevet FINNAAS.

Poståpneriet ble fra 1.7.1908 lagt under Haugesund postkontor. Sirk. 33, 19.6.1908.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet FINNÅS.

Fra 1.1.1963 lå poståpneriet i Bømlo komm. (Retting 3 til NP.1962)

Fra 1.5.1971 lagt under Stord postkontor. Sirk. 22, 29.4.1971.

5437 FINNÅS ble nedlagt fra 1.1.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 1,17.1.1997.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel ble ifølge "Norske filatelistika" tils. først i 1877, av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(5437)
Poståpnere/styrere:
Seminarist Jan T. Saxeide 1.9.1863.
Kanaloppsynsmann J. V. Sahl 15.3.1870.
Kanaloppsynsmann og tlgr.bud Samson Svendsen 12.10.1883 (f. 1850).
Fru Ingeborg Svendsen 26.5.1913 (f. 1865).
Ingeborg Grønnevik 1.11.1930 (f. 1896).
Landpostbud Gunnar Gundersen Sæverud kst. 1.12.1962 (f. 1922).
Postkass. V Hans Gunnar Sæverud vikar 1.1.1981 (f. 1955).
Marie Gardner fra 1.9.1992.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1863 1872 1878 1885 1907 1908 1912 1913 1914 1917
Spd 12 20
Kr 96 120 200 250 350 400 450 600

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------

FINNAAS (Ref#: 2591 , Kilde: KulturNav)

FINNAAS - se FINAAS

---------