NK 955 – BERGEN-SANDVIKEN

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #171-169

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BERGEN-SANDVIKEN (Ref#: 699 , Kilde: KulturNav)

BERGEN-SANDVIKEN - se BERGEN S

---------

BERGEN S (Ref#: 677 , Kilde: KulturNav)

BERGEN S underpostkontor, i Nye Sandviksvei 56 A, i Bergen, under Bergen postkontor, ble opprettet den 10.5.1900. Sirk 20, 16.5.1900.

Navnet ble antakelig i 1920-årene endret til BERGEN-SANDVIKEN.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fikk underpostkontoret fra 1.11.1974 status av postkontor B. Sirk. 41, 8.11.1974.

Fra 1968 fikk underpostkontoret postadresse 5000 Bergen, som fra 1981 ble endret til eget postnr 5035 BERGEN-SANDVIKEN.

Ved omorganiseringen av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret 5035 BERGEN-SANDVIKEN postnr og navn: 5035 BERGEN. Fra samme dag fikk postboksadressatene under Sandviken nytt postnr og navn: 5812 BERGEN.

(5000 / 5035)
Styrere/postmestere:
(?) (?) (?) 10.5.1900.
Jens Martin Olai Johansen 1908 (f. 1863).
Agnes Helene Broch-Thorsen 1.1.1937 (f. 1893).
Odd Wegner 1.2.1954 (f. 1898).
Postfullm. Harald Sætre 1.3.1974 (f. 1939).
Postsekr. Helge Jakob Jakobsen 1.2.1978 (f. 1938).
Postmester Ågot Høsteng Kvalvåg 1.6.1998.

---------