NK 948 – ASKER

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:14
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-94

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ASKER (Ref#: 356 , Kilde: KulturNav)

ASKER

Det er ikke funnet bekreftelse på når det ble offentlig poståpneri i Asker. Asker postgård er imidlertid nevnt i posthistorien allerede i 1689. Her anføres at gården Asker har vært postgård siden "Arilds tid".

Av det nevnte kan antas at Asker gård var uttatt til postgård allerede fra Postverkets opprettelse i 1647 i den såkalte Vestlandsrute mellom Christiania og Christiansand og noe senere Stavanger.

Først i en portotabell fra 1842 er Asker benevnt poståpneri, antakelig fra da utgiftene ble overtatt av Staten. Poståpneriet lå da i Asker prestegjeld, Ager og Folloug fogderier under Christiania postkontor.

Poststedet lå altså først på Asker prestegård og ble i 1836 flyttet til Asker gård. I 1873 ble poståpneriet flyttet til jernbanestasjonen etter som Vestbanene var åpnet forbi Asker til Drammen. Sirk. 5, 10.3.1873.

Poståpneriet ble fra 29.11.1920 omgjort til FELTPOSTKONTOR. Sirk. 68, 17.12.1920,

Omgjort til fast POSTKONTOR fra 1.1.1937. Sirk. 37, 7.10.1936.

Etter at postkontoret senere flyttet inn i en ny stasjonsbygning, ble det i november 1968 flyttet til Sentrumsgården, og fra 3.6.1982 flyttet til nye lokaler i Hus C, Øvre torg i Trekanten senter.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk ASKER kommune nye postnummer, bl.a. postnr 1383--1387, samtidig med at postkontorene innen kommunen fikk nye postnummer.

Ifølge "Norske filatelistika" fikk poståpneriet først tildelt 3-rings kassasjonsstempel nr 15 (i 1855/56?), og fikk tilsendt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver den 1.9.1859.

Poståpnere/poststyrere:
De første poståpnere er ukjente, men det taler for at det var prestene som først ordnet med posten. På gården Asker, som var eiet av oberst Hausman, nevnes at Halvor Olufsen som bodde der, ordnet med posten fra 1836/37. Ellers er nevnt skolelærer Wettre fra 1846, fast fra 1848 til 1873.
Stasjonsmester Ole Christiansen 1.4.1873.
Stasjonsmester Carl Gustav Gulbrandsen 11.4.1892.
Telegrafist J. Enersen midlertidig fra 1.8.1907.
Stasjonsmester A. M. Bauer 3.10.1907 (f. 1859).
Elisabeth Janke midlertidig kst. fra 1.5.1919 (f. 1870).
Pakkmester Jørgen Th. Steen kst. fra 7.7.1919 (f. 1890).

Feltpostmester:
Feltpostmester Lauritz Osvaag 29.11.1920 (f. 1871).
Feltpostmester Hjalmar August Damsleth 1.8.1921 (f. 1880, død 14.7.1932), midlertidig styrt av Halfdan Jørgensen fra 16.7.1923 og under Damsleths tjenestefri grunnet sykdom i 3 mndr fra 1.6.1931 av reservepostass. Erling Evensen.
Feltpostmester Olav Osnes under ledighet fra 25.7.1932 (f. 1890).
Postass. Erling Evensen 11.10.1932 (f. 1902).
Posteksp. Ole Tommestad 1.3.1933 (f. 1878).

(1370)
Postmester/postsjef:
Feltpostmester Ole Tommelstad 1.1.1937, under tjenestefri i 6 mndr fra 23.7.1938 med posteksp. Erling Evensen som midlertidig styrer.
Postfullm. Rasmus Kyvik 23.1.1939, tiltrådt 23.4.1939 (f. 1880) med Erling Evensen som midlertidig styrer. Under Kyviks sykdom fra 1.2.1942 med postfullm. Ludvik Emil Karlsen som midlertidig styrer (f. 1897), og posteksp. Jens Rode Aaby i 1943 (f. 1913).
Postfullm. Johan Birger Pedersen 1.10.1948 (f. 1888), tiltrådt 15.1.1949 med postfullm. Borghild Orten Alm (f. 1899) som midlertidig styrer.
Avd.sjef Ragnvald Solheim 1.2.1956 (f. 1898, død 14.3.1964).
Vikar(er) fra 14.3.1964.
Avd.sjef Kristian Lingsom 1.5.1965 (f. 1906).
Postmester Ivar Nicolai Johan Skottberg 1.11.1968 (f. 1905).
Avd.sjef Nils Hansen Ulvshus 1.2.1973 (f. 1925, død 20.3.1979).
Vikar(er) fra 20.3.1979.
Postsjef Arent Thorvald Greve 1.10.1979 (f. 1922).
Postsjef Inger Anne Solheim Vaagen vikar fra 1.5.1988, fast 1.5.1989 (f. 1948).
Førstekons. Randi Hagen (vikar) fra 1.10.1991 (f. 1942)
Postmester (vikar): Postsjef Alf Henry Solli fra 1.1.1994.
Postmester Lise Engerud 1.1.1995.
Postmester Odd Jostein Hyttebakk 1.1.1997.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1846 1873 1876 1885 1888 1897 1901 1911 1914 1917
Spd. 48 24 48
Kr 240 360 720 800 900 1000 1500

Fra 1.7.1917 ble det ellers levert et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------