NK 938 – RÅDE

Vinnende bud: kr 24

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #192-147

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

RÅDE (Ref#: 10393 , Kilde: KulturNav)

RÅDE - se RAADE

---------

RAADE (Ref#: 9707 , Kilde: KulturNav)

RAADE poståpneri, i Raade prestegjeld, Mosse fogderier, under Sarpsborg postkontor, ble opprettet ved Kgl. Resolutioner av den 1.9., 22.12.1858 og 23.2.1859, med virksomhet fra 1.4.1859. Sirk. 8, 31.3.1859.

Poståpneriet ble fra 1.10.1900 lagt under Fredrikstad postkontor. Sirk. 89, 26.9.1900.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet RÅDE.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.4.1974 status av postkontor B. Sirk. 12, 24.4.1974.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 1640 RÅDE tildelt postnr 1641.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble ifølge "Norske Filatelistika" levert først i 1876.

(1640)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Lensm. Colberg 1.4.1859.
Konst. lensm. Colberg 14.7.1877.
Stasj.mester Johan Ludvig Brock notert i 1879.
Stasj.mester G. C. Sæther 1.12.1896.
Telegrafist Sandstrøm kst. 12.8.1901.
Stasj.mester Nicolai Svendsen 15.10.1901.
Stasj.mester Harald Svarstad 22.5.1913.
Overtatt av Norges Statsbaner fra 1.10.1929.
Anders Vollebæk 1.4.1940 (f. 1900).
Poståpner Eiler Leira 1.11.1968 (f. 1920).
Postkass.I Egil Vesterås 1.2.1975 (f. 1929).
Førstepostkass. Nils Petter Hauge vikar fra 1.8.1989 (f. 1957).
Postkass. Erik Johannes Amundsen vikar fra 1.9.1990 (f. 1951).
Postmester (vikar) Nils Petter Hauge fra 1.5.1992 (f. 1957).
Postmester (vikar) Lill Jenny Naasen fra 1.6.1992.
Postmester (vikar) Lisbeth Henæs 1.11.1997.
Poststyrer Nils Petter Hauge 1.5.1998 (f. 1957).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1859 1870 1878 1884 1888 1899 1905 1917
Spd. 20 36
Kr 240 300 380 600 750 800

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

RAADE (Ref#: 9708 , Kilde: KulturNav)

RAADE (Carlshus) er også nevnt i en eldre protokoll som postuttakersted i 1873, under Moss postkontor.

Postuttaker:
Johannes Christoffersen.

Årlig lønn:
Postuttakeren var ulønnet av Pv.

---------