NK 932 – MERÅKER

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #171-137

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

MERÅKER (Ref#: 7806 , Kilde: KulturNav)

MERÅKER - se MERAGER

---------

MERAGER (Ref#: 7794 , Kilde: KulturNav)

MERAGER poståpneri, i Øvre Størdal prestegjeld, Stør- og Verdalen fogderi , under Trondhjem postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 19.4.1851 med virksomhet fra 1.8.1851. Sirk. 22, 7.7.1851.

Fra poststedsfortegnelsen 1886 er navnet skrevet MERAKER.

Den 1.7.1897 ble poståpneriet antakelig flyttet til gården Nustadmoen på Meraakernes, og i 1905 flyttet til gården Søndre Nustad.

Ved endret skrivemåte ble navnet fra 1.10.1918 skrevet MERÅKER.

Fra 15.8.1955 ble poståpneriet nå flyttet til Meråker Sparebanks lokaler.

Fra 1.10.1961 ble poståpneriet lagt under Stjørdal postkontor. Sirk. 23, 3.8.1961.

Fra 1.4.1970 igjen lagt under Trondheim postområde. Sirk. 7, 3.3.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Fra 1.4.1984 ble status endret til postkontor B. Sirk. 17, 26.4.1984.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 7530 MERÅKER tildelt postnr 7531.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 202 (ca 1855/56) og fikk den 20.1.1859 tilsendt datostempel med stenskrift bokstaver.

(7530)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Res.kap. Fergestad 1.8.1851.
Bergskriver Røyem 15.11.1865.
Johan Røyem kst. i 1869.
Kontorist J. A. Røyem (antakelig tilsatt) 1.7.1870.
Frk. Nicoline Lorck 1.10.1872.
Frk Fredrikke Lorck 17.8.1887.
Herredskass. B. Larsson midlertidig i 1897.
Kasserer O. M. Helgeby 1.7.1897.
Jordmor Anna Sølvberg 25.11.1899, fast 1.4.1902 (f.1874).
Sigrid Nustad 15.4.1922 (f.1893), med Liv Bugten under sykdom fra 4.1.1951. Nustad sluttet 1.7.1953.
Liv Bugten 1.7.1953.
Poståpner Eilif Peter Klykken 1.4.1954 (f.1920).
Driftsleder Per Engan vikar fra 1.7.1985 (f.1929).
Posteksp.D Lisbeth Juliussen vikar fra 1.12.1985 (f.1950).
Postmester Kirsti Nordstrøm 1.1.1995.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1851 1872 1875 1882 1897 1902 1909 1912 1913 1914
Spd. 8 12 20
Kr 200 140 250 600 700 800 900

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------