NK 931 – NORDBYHAGEN

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #171-135

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NORDBYHAGEN (Ref#: 8557 , Kilde: KulturNav)

NORDBYHAGEN poståpneri, i Sentralsykehuset for Akershus (SiA), Lørenskog herred, Akershus fylke, under Oslo postkontor, ble opprettet den 16.12.1960. Posten til/fra stedet ble sendt med postbilruten Oslo -- Lillestrøm. Sirk. 1, 12.1.1961.

Poståpneriet ble fra 1.11.1962 lagt under Adm.avd. i 1. postdistrikt. Sirk. 47, 15.11.1962.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Underpostkontoret NORDBYHAGEN var stengt av Arbeidstilsynet i ca to måneder fra 7.7.1975. Kilde: Akershus Arbeiderblad 21.7.1975.

Ved ny omorganisering av Oslo postdistrikt ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Oslo Nord postområde (Etterstad 0 -6). Sirk. 1, 10.1.1989.

(1474)
Poståpnere/styrere:
Poståpneriet ble i den første tid styrt av diverse reservepostass., fra 16.12.1960.
Gudrun Marie Holt notert i 1962 (f.1901).
Poståpner Gudlaug Reidun Solberg Smedstuen 1.7.1967 (f.1918).
Poståpnerass. Herdis Oterholt 1.3.1970.
Posteksp.D Anne Marie Thorstad vikar fra 1.8.1981, fast 1.6.1982 (f.1947).
Førstepostfullm. Hugo Norman Johansen 1.5.1986 (f.1949).
Postkass.vikar Wenche Lund vikar fra 1.12.1988, fast 1.10.1989 (f.1959).
Poststyrer ( i deltidsstilling) Berit Rambøl Bodding 1.9.1999.

---------