NK 931 – LYSØYSUNDET

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #171-134

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LYSØYSUNDET (Ref#: 7469 , Kilde: KulturNav)

LYSØYSUNDET - se LYSØSUNDET

---------

LYSØSUNDET (Ref#: 7468 , Kilde: KulturNav)

LYSØSUNDET poståpneri, i Aafjorden herred, Fosen fogderi, under Trondhjem postdistrikt, ble opprettet ved Kgl.res. av den 7.1., 23.1., samt 11.6.1888, med virksomhet fra 1.10.1888. Sirk. 21, 30.8.1888.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til LYSØYSUNDET. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(7168)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. L. F.Helberg 1.10.1888.
Tangvald Helberg 24.2.1898.
Enkefru Laura Helberg (Skaalmo) 21.12.1911 (f. 1884).
Disponent Peter Jakobsen, midlertidig fra 20.5.1919.
Skipper Christian Guldvik 1.9.1919.
Disponent Peter Andreas Jacobsen 1.9.1921 (f. 1874).
Disponent Johannes Andreas Jacobsen midlertidig fra 10.1.1944, fast 1.11.1944 (f. 1900).
Roald Jakobsen kst. 1.7.1990.
Poststyrer Gerd Synnøve Dybvik vikar fra 1.2.1997.

De første årlige poståpnerlønninger:

1888 1898 1902 1906 1913 1914 1917
Kr 50 200 250 350 400 450 600

Fra 1.7.1917 ble det også gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------