NK 929 – HEISTADMOEN

Vinnende bud: kr 18

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #192-146

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HEISTADMOEN (Ref#: 4305 , Kilde: KulturNav)

3645 HEISTADMOEN poståpneri, i Kongsberg kommune, Buskerud fylke, under Kongsberg postktr,. ble opprettet fra 1.4.1968 i stedet fordet tidligere feltpoståpneri. Sirk. 5, 5.2.1968.

Poståpneriet ble fra 1.10.1971 lagt under Drammen postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble poståpneriet benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 3645 HEISTADMOEN ble nedlagt fra 1.5.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk 8, 24.4.1998.

Datostempel av 1-rings type 22 mm med åpen stjerne ble tatt i bruk fra opprettelsen i 1968.

(3645)
Poståpnere/styrere:
(?) (?) (?)
Trine Marie Rye 1.10.1968 (f.1909).
Poststyrer Anna Marie Løver kst. 1.7.1976 (f. 1936).

---------